24 / 01 / 17

Darmowy staż a zaangażowanie w pracy

Wynagrodzenie jest bardzo ważnym motywatorem pracy, jednak nie jedynym (LINK). Czy może być nim natomiast kolejny wpis w CV? W końcu właśnie dlatego młodzi ludzie, bez doświadczenia zawodowego decydują się na odbywanie „darmowych staży.”

Darmowy staż – czy legalny?

Okazuje się, że nie. W potocznym myśleniu staże i praktyki to to samo. Tymczasem w polskim prawodawstwie te pojęcia są rozróżniane. Czytaj więcej >>

Inne wpisy na blogu:

Szczęśliwy pracownik to pracownik efektywny, co w rezultacie końcowym wpływa […]

Większość polskich firm nie prosi tylko wymaga, nie prosi tylko […]

Z perspektywy pracownika ciężko znaleźć dobrą pracę, z perspektywy pracodawcy […]