11 / 04 / 17

Na czym polega praca tymczasowa?

Jak sama nazwa wskazuje, że praca tymczasowa jest formą zatrudnienia na czas określony. Ale to oczywiście nie jedyna cecha ją wyróżniająca. Przede wszystkim praca tymczasowa to forma zatrudnienia, w którą zaangażowane są trzy podmioty: pracownik, agencja pracy tymczasowej oraz klient agencji, tzw. pracodawca użytkownik.

 Jedna praca, trzy podmioty

Praca tymczasowa nie ma cech typowego stosunku pracy. Zatrudniającym jest agencja pracy tymczasowej, jednak praca jest świadczona na rzecz pracodawcy użytkownika. Umowa, która jest podpisywana z pracownikiem przybiera formę umowy na czas określony, albo o pracę na czas wykonania określonej pracy. Nie ma bowiem odrębnego typu umowy o pracę tymczasową.

 Co powinna zawierać umowa zawierana z agencją pracy tymczasowej?

Jak powiedziano wyżej, zatrudnienie tymczasowe tworzy niejako trójstronny stosunek prawny. W kontrakcie powinny być określone następujące kwestie: rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, okres przez jaki ma być wykonywana, wymiar czasu pracy i miejsce jej wykonywania, a także  niezbędne po temu kwalifikacje. Umowa sporządzana jest w formie pisemnej.

 Praca tymczasowa w praktyce

Podmiot zatrudniający, czyli agencja pracy tymczasowej, deleguje pracowników do wypełniania na rzecz pracodawcy użytkownika ustalonych zadań. Agencja, jako formalny pracodawca, przejmuje kwestie administracyjno-prawne realizacji umowy, a zatem przede wszystkim  nalicza i wypłaca wynagrodzenia, odprowadza podatki i składki ubezpieczeniowe, udziela urlopów etc.

Potencjalny pracownik, zgłaszający się do agencji pracy tymczasowej, ma oczywiście możliwość określenia swych preferencji dotyczących zatrudnienia, jest zobowiązany także przedstawić dokumenty, które zwykle brane są pod uwagę w procesie rekrutacyjnym, jak CV i wszelkie certyfikaty poświadczające posiadanie określonych kompetencji.

 Zatrudnienie na określony czas

Jak wspomnieliśmy, praca tymczasowa, to i z nazwy i definicji forma zatrudnienia o charakterze okresowym. Oznacza to, że pracownik oddelegowany jest do wykonywania zadań na rzecz pracodawcy użytkownika na określony czas. Kwestie zatrudnienia pracowników tymczasowych reguluje ustawa Prawa Pracy, zgodnie z którą łączny okres zatrudnienia pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy użytkownika może wynosić do 18 miesięcy w przeciągu 36 miesięcy.

 W kraju i za granicą

Agencja pracy tymczasowej może także działać poza granicami kraju, tzn. delegować pracowników do pracy zagranicą. Nadto, coraz częściej z usług agencji funkcjonujących na terenie Polski korzystają cudzoziemcy (zwłaszcza zza naszej wschodniej granicy) chcący zatrudnić się u polskiego pracodawcy.

Praca tymczasowa – dobre czy złe rozwiązanie?

Najkrótsza odpowiedź brzmi: to zależy J. Jeśli mamy do czynienia z profesjonalnym i rzetelnym podmiotem, jak np. agencja pracy tymczasowej Most Wanted!, możemy być pewni, że na takim rozwiązaniu zyskamy. Skorzystanie z takiego pośrednictwa to przede wszystkim oszczędność czasu, który poświęcilibyśmy na szukanie pracy. Jeśli potrzebujemy bezwzględnie stabilizacji zawodowej (np. ze względu na długoterminowe zobowiązania finansowe), wówczas pewno będziemy szukać zatrudnienia bezpośrednio u pracodawcy. Pamiętajmy jednak, że i w tym przypadku coraz rzadziej podpisywane są umowy na etat na czas nieokreślony – czyli takie, bez których jeszcze do niedawna trudno było sobie wyobrazić funkcjonowanie na rynku pracy! Obecnie mobilność stała się jego immanentną cechą.

Jeśli szukamy zatrudnienia  – czy to w pełnym wymiarze czy doraźnym – skorzystanie z usług profesjonalnej agencji pracy tymczasowej wydaje się dobrym rozwiązaniem. Przede wszystkim dlatego, że daje możliwość zdobycia doświadczenia i nowych umiejętności u różnych pracodawców. Nadto, agencje pracy przedstawiają potencjalnemu pracownikowi oferty odpowiadające jego dyspozycyjności czasowej. Pozwala to na traktowanie tej formy zatrudnienia jako dodatkowego sposobu zarobkowania – w trakcie studiów, pracy na etacie czy przebywania już na emeryturze.   I rzecz dla wielu  najważniejsza: co prawda mówimy o pracy z definicji tymczasowej, jednak często się zdarza, że jest ona tylko początkiem stałego zatrudnienia.  Dzieje się tak wtedy, gdy pracodawca użytkownik traktuje pracę tymczasową jako część okresu próbnego. Jeśli zatem od jakiego czasu poszukujesz pracy i „odbijasz się” od coraz to nowych drzwi w różnych firmach, usługi agencji pracy tymczasowej mogą być dobrym dla Ciebie rozwiązaniem.

 

 

 

.

 

 

Inne wpisy na blogu:

Rodzaje benefitów dla pracownika Połączenie życia zawodowego z życiem rodzinnym […]

Jak twierdzą oksfordzcy naukowcy, w ciągu 10-20 lat roboty i […]

Freelancer, czyli wolny strzelec to osoba pracująca na specyficznych zasadach. […]