06 / 11 / 17

Czym się zajmuje coach?

Wokół zawodu coacha narosło wiele mitów, dużo jest też osób sceptycznych wobec tej praktyki. Problem jest często taki, że krytyka dotyczy często nie tego zawodu…

Trener rozwoju osobistego a coach
Choć, szczególnie dla osób mówiących po angielsku, zawód coacha oraz trenera powinien oznaczać to samo, są to znacznie różniące się praktyki. Trener to osoba prowadząca szkolenie, dzieląca się swoją wiedzą, przygotowująca i przeprowadzająca warsztaty mające na celu wypracowanie wniosków. Zasadniczym celem jest tutaj przekazanie wiedzy oraz trenowanie różnych umiejętności. Może on przekazywać gotowe rozwiązania, wskazówki, aby pomóc w rozwiązaniu problemów stawianych przed klientami. Duża część jego pracy to mówienie – przekazywanie wiedzy, którą niekoniecznie zna z własnej praktyki, może to być wiedza teoretyczna.
Coach natomiast nie przekazuje wiedzy, a uświadamia ją swoim klientom. Jego rolą jest przede wszystkim słuchanie, zadawanie trafnych pytań, uczestnictwo w procesie. Ćwiczenia, które proponuje są uzgodnione z klientem, służą poprawieniu umiejętności trafnej oceny sytuacji oraz mobilizację klienta do dalszych działań, aby osiągnąć postawiony cel.


Czym zajmuje się coach?
Łatwiej zacząć od tego, czym coach się nie zajmuje. Nie jest on mówcą motywacyjnym i nie znajdziemy go w sali widowiskowej, kiedy w ciągu kilkudziesięciu minut sprzedaje „złote” rady, jak lepiej żyć. Częściej coacha spotkamy w niewielkim pomieszczeniu, gdzie odbywa indywidualną sesję coachingową z klientem, czyli po prostu z nim rozmawia. Brzmi jak połączenie psychoterapii z ploteczkami? Znów, coaching nie jest ani psychoterapią, ani zwykłą rozmową. Psychoterapia, w dużym skrócie, jest skierowana na diagnozę przeszłości, analizę jej wpływu na obecne zachowania.
International Coach Federation definiuje coaching jako „partnerską relację, podczas której coach wspiera klienta w jak najlepszym wykorzystaniu jego potencjału na drodze do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Coaching odbywa się w formie regularnych spotkań – sesji, na których klient wybiera, na czym chce się skupić, a coach poprzez słuchanie i zadawanie otwierających, skłaniających do przemyśleń pytań pomaga klientowi w głębszym zrozumieniu swojej sytuacji oraz w precyzyjnym określeniu celów i sposobów ich realizacji.”
Zatem, na początku całego procesu klient definiuje miejsce, w którym obecnie się znajduje oraz miejsce w którym chciałby się znaleźć – czyli określany jest cel. Podczas kilku sesji klient spotyka się z coachem, aby omówić dotychczasowe postępy, rozwiać wątpliwości, określić potrzeby i sposoby ich realizacji. Istotne jest to, że to nie coach, a klient jest odpowiedzialny za przeprowadzenie zmian. Rolą coacha jest mądre wsparcie całego procesu. Każda sesja kończy się zadaniem, które powoduje, że proces zmian jest ciągły, a samą zmianę łatwiej wprowadzić w życie i przy niej pozostać.

To po co jest ten cały coaching?
Choć (wbrew pozorom) coaching wciąż nie jest bardzo popularny w naszym kraju, to coraz częściej – szczególnie managerowie wysokiego szczebla – korzystają z usług tych specjalistów. Obecnie uważa się, że jest to najlepsza droga rozwoju osobistego i zawodowego. Dzięki takiej formie pracy nad sobą jesteśmy w stanie dokładniej zgłębić swoje możliwości, mocne strony. Pomaga również wypracować nawyki w tym, co trudno nam przychodzi.
Dzięki coachingowi możemy – po prostu – odkryć swój potencjał i zmotywować do wprowadzenia zmian, które nas na wiele sposobów wzbogacą.

Inne wpisy na blogu:

Nasze życie jest tym, czym czynią je nasze myśli. Marek […]

Osoby szukające pracy często narzekają, iż w pracodawcy podczas rekrutacji […]

Większość polskich firm nie prosi tylko wymaga, nie prosi tylko […]