07 / 06 / 19

Przywództwo transformacyjne, a marka osobista

Nie zbudujesz reputacji na tym, co dopiero zamierzasz zrobić.

Henry Ford

PRZYWÓDZTWO TRANSFORMACYJNE

W odpowiedzi na rosnące wymagania współczesnego świata ciągłej zmiany i niepewności, pojawiła się w wielu organizacjach potrzeba przywództwa transformacyjnego, które uwzględnia wartości różnych stron i zapewnia realizację celów i strategii firmy w oparciu o współpracę, otwarty dialog elastyczność i dostosowanie się oraz buduje zaangażowanie emocjonalne pracowników.

Nowy lider musi mieć wewnętrzną pasję, wiarę w sukces, energię i jasne cele. Te wyjątkowe cechy budują jego charyzmę i zaufanie zarówno wśród podwładnych jak i w oczach szefów, którzy widzą jego realny wpływ na realizację wizji i strategii firmy.

Jak już pisałam wielokrotnie umiejętności techniczne są w dzisiejszych czasach tylko punktem wyjścia dla kierownictwa firmy. Nowego znaczenia nabierają „miękkie” umiejętności przywódcze. Główną zmienną, od której zależy sukces firmy jest zarządzanie talentami. Jim Collins określił to słowami: wsadźcie do swojego autobusu odpowiednich ludzi, albo: najpierw „kto”, potem „co”*. Kształtowanie odpowiedniej kultury organizacji jest więc w dzisiejszym świecie warunkiem do sukcesu w takim samym stopniu jak koncentracja na celach i zadaniach.

MARKA OSOBISTA – PERSONAL BRANDING

Silna marka oznacza dobrą reputacje i spójny wizerunek. Możemy ją świadomie budować przez lata, lub nie przykładać się do tego wcale. Pojęcie marki osobistej jest często spłaszczane. Definiuje się markę jako zewnętrzny wizerunek (strój, styl, wizaż, gadżety) oraz zachowanie (reputacja) promowane wśród grupy odbiorców według jakiejś strategii komunikacji marki. Ale marka, to coś znacznie więcej. Marka nie jest produktem, nazwą czy logotypem. To postawa, światopogląd, spójność między podejmowanymi działaniami a komunikowanymi wartościami, osobista wiarygodność.

Jesteśmy własnymi markami, czy tego chcemy, czy nie. Marka może być silna lub słaba. Silna wywiera wpływ na innych, motywuje, inspiruje, przyciąga. Posiada cechy szczególne, które ludzie wyłapują i zapamiętują pomimo wszechogarniającego informacyjnego smogu. Lider mający silną pozytywną markę opartą na autentyczności posiada autorytet w oczach swojego zespołu. Ludzie podążają za nim, bo mu ufają i wierzą w jego misję i wizję. Charyzmatyczny lider wie dokąd zmierza i jaka jest intencja jego działania – zarządza nie tylko podwładnymi, ale potrafi zarządzać samym sobą i świadomie projektuje własne życie. Ma poczucie odpowiedzialności za jakość różnych aspektów własnego życia (praca, życie rodzinne, stan zdrowia, poziom życiowej energii, relaks, pasje, marzenia, etc). Silna marka opiera się na tym, co lidera wyróżnia: jego droga zawodowa, doświadczenie i kompetencje, skuteczność w różnych rolach społecznych – zawodowych i prywatnych, oraz jego mocne strony, telenty i cechy unikalne.

Krótko mówiąc marka osobista to efekt poznania samego siebie oraz budowania relacji opartych na zaufaniu, a nie lansowanie się i udawanie kogoś, kim sie nie jest. To spójność między podejmowanymi działaniami a komunikowanymi wartościami oraz osobista wiarygodność. To efekt tego, jakim się jest Człowiekiem, jakie skojarzenia, opinie i emocje uruchamia się w głowach i serach innych ludzi. Słaba marka nie budzi żadnego zainteresowania.

MARKA FIRMY – EMPLOYER BRANDING

Pojedyncze marki tworzą markę całej organizacji. Silna marka firmy, jej reputacja i wizerunek mają ogromny wpływa na przyciąganie i utrzymanie talentów, co w czasach zmian pokoleniowych niosących ze sobą zmianę wartości i postaw pracowników, oraz zmian układu sił na rynku pracy, będącym obecnie rynkiem pracownika, który oczekuje docenienia i szuka satysfakcji ze swojej pracy, stało się wyzwaniem dla polityki i strategii HR w kontekście rosnących kosztów rekrutacji, rotacji i absencji pracowników.

Dlatego coraz bardziej nabiera znaczenia rola marki przedsiębiorstwa. Ważny jest monitoring wartości marki na rynku oraz benchmark z konkurencją. Firmy postrzegane jako elastyczne, propagujące partnerstwo i dzielenie się wiedzą, wspierające otwartą komunikację, których reputacja zbudowana jest wokół zaufania, wiarygodności i spójności stają się coraz bardziej konkurencyjne na rynku pracy. Silna marka wpływa na rozpoznawalność i wiarygodność, oraz skutkuje lojalnością i zaangażowaniem interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

Coraz więcej firm zwraca uwagę na rodzaj i styl przywództwa wewnątrz organizacji. Coraz więcej firm wie, że aby zabezpieczyć wyniki finansowe, swój rozwój oraz sukcesję musi zadbać o jakość marek swoich liderów przy zatrzymać i przyciągnąć z rynku talenty.

 

* Jim Collins, Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm., MT Biznes, Warszawa, 2007

 

Autor: Magdalena Malicka

Praktyk biznesu, trener rozwoju osobistego, master business&life coach, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, współzałożycielka i dyrektor programowa firmy doradczo-szkoleniowej Get the Flow.

Kontakt: biuro@gettheflow.pl, gettheflow.pl

Materiał pochodzi z miesięcznika Benefit – październik 2017r.

Inne wpisy na blogu:

W społeczeństwach zachodnich, w których przeciętna życia w zdrowiu wynosi […]

Gdy czasami pytam ludzi z biznesu, zwłaszcza menadżerów, czy są […]

Wszyscy myślą, że wiedzą jak je dobrze napisać. Pozornie prosty […]