10 / 04 / 19 Czterdziesta edycja Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy za nami

21 marca 2019 roku w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Tower odbyła się 40. edycja Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy. W trakcie dwóch dni wydarzenia prelegenci szczegółowo przedstawili kluczowe nowelizacje przepisów prawa pracy z zeszłego roku oraz te zaplanowane przez ustawodawcę na rok 2019. Kongres został podzielony na dwa bloki – pierwszego dnia odbyły się prelekcje ekspertów prawa pracy, a drugiego dnia przeprowadzono warsztaty, w których aktywny udział mieli już uczestnicy wydarzenia.

Jak w trakcie każdej edycji Kongresu ponownie w jednym miejscu spotkali się Dyrektorzy HR, Managerowie, Kierownicy Kadr i Płac, Specjaliści ds. Kadr i Płac, Specjaliści HR, Radcy Prawni oraz Specjaliści ds. Administracji. Jubileuszową edycję Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy rozpoczął Mistrz Świata, siatkarz ONICO Warszawa – Andrzej Wrona. Jego krótka prelekcja dotyczyła roli automotywacji w realizacji założonych celów. Jak się okazało zawodowi sportowcy mają wiele wspólnego z pracownikami innych branż, szczególnie pod względem budowania motywacji do działania.

Kolejna prelekcja, którą wygłosiła Edyta Defańska-Czujko z Kancelarii CRIDO Legal dotyczyła monitoringu wizyjnego i kontroli poczty elektronicznej pracownika. Uznana adwokat oraz specjalistka prawa pracy opowiedziała nam o nowych przepisach wynikających z Kodeksu Pracy, dopuszczalnych formach kontrolowania pracowników, sposobie wprowadzenia monitoringu w miejscu pracy oraz możliwych roszczeniach pracowników w tym zakresie.

Trzecią prelekcję tego dnia wygłosił Pan Michał Szuszczyński z Kancelarii Prawa Pracy SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA. Tematyka poruszona w trakcie wystąpienia dotyczyła tajemnicy przedsiębiorstwa, przejmowania klientów przez byłych pracowników oraz zakazu konkurencji w świetle najnowszych zmian i orzecznictwa sądów pracy.

Część przedpołudniowa zakończyła się wystąpieniem Pana Krzysztofa Gąsiora z Kancelarii ZAWIERSKA GĄSIOR o tytule „Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki dla pracodawców. Kto musi być gotowy na 1 lipca 2019 r.?” Temat bardzo aktualny, budzący wiele kontrowersji nie tylko wśród prawników, ale także wśród przedsiębiorców okazał się takim także w trakcie trwania Kongresu. Do przerwy obiadowej Krzysztof Gąsior odpowiadał na ogrom pytań ze strony uczestników wyjaśniając przy tym najbardziej zawiłe kwestie związane z PPK.

Po obiedzie Paweł Ziółkowski wygłosił prelekcję na temat „Nowe zasady dokonywania potrąceń komorniczych od 1 stycznia 2019 r.” Tym sposobem przybliżył wszystkim zasady potrąceń ze stosunku pracy, zasiłków czy umów cywilnoprawnych.

Przedostatnia prelekcja tego dnia to wystąpienie Piotra Wojciechowskiego pod tytułem „RODO w kadrach – możliwości i ograniczenia”. W trakcie tej prelekcji skupiono się na zasadach pozyskiwania danych osobowych w procesie rekrutacji oraz przetwarzania danych w okresie zatrudnienia.

Ostatnie słowo dnia należało do Łukasza Prasołka, którego prelekcja dotykała materii związków zawodowych, a temat wystąpienia brzmiał: „Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi po zmianach od 1 stycznia 2019 r.”

Kolejnego dnia odbyły się warsztaty, które poprowadzili ostatni prelegenci pierwszego bloku – Piotr Wojciechowski oraz Łukasz Prasołek.

Piotr Wojciechowski podczas warsztatu „Od zatrudnienia do zwolnienia – dokumentacja pracownicza z uwzględnieniem RODO oraz zmian od 1.01.2019 r.” omówił kompleksowo proces prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracownika od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. Szczególną uwagę zwrócił na zmiany dotyczące dokumentacji pracowniczej obowiązujące od stycznia br.

Z kolei Łukasz Prasołek podczas warsztatu „Planowanie i rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem zmian w dokumentacji pracowniczej obowiązujących od 2019 r.” przedstawił problematykę planowania i rozliczania czasu pracy w kontekście zmian wynikających z dokumentacji.

Serdeczne podziękowania dla uczestników kongresu, partnerów merytorycznych, sponsorów nagród oraz partnerów medialnych.

Inne aktualności:

Pierwszego dnia Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy odbyło się pięć fascynujących […]

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym na naszym fanpage. Do […]

Razem z Wydawnictwem Marginesy mamy dla Was kilka książek. Dzisiaj […]