Jak napisać dobrze CV. Cz. 1

 

Życiorys i list motywacyjny to pierwsze teksty, które czyta pracodawca rekrutujący nowe osoby do swojego zespołu. Ważne zatem, aby były napisane przejrzyście, zawierały informacje ważne z punktu widzenia danego stanowiska oraz elementy, które pozwolą wyróżnić nas od innych kandydatów. Poniżej podajemy kilka wskazówek, jak sporządzić te dokumenty, na początek jednak generalna zasada: piszemy prawdę, oszustwo w CV się nie opłaca!

 

Długość CV i format pliku

CV to skrót od łacińskiego: curriculm vitae „przebieg życia” – pamiętajmy jednak, że nie wszystko z naszego życia powinno znaleźć się w tym dokumencie: skupiamy się na sprawach zawodowych, a te związane z dodatkowymi zainteresowaniami czy hobby umieszczamy na końcu. Stąd życiorys osoby, która zaczyna swoją karierę zawodową powinien zmieścić się na jednej stronie formatu A-4, w przypadku dłuższej ścieżki zawodowej, dokument zostanie zapewne wzbogacony o kolejne strony.

 

Pamiętajmy jednak, że nie powinny być one drukowane dwustronnie, a na odrębnych kartkach. Format: dokument powinien mieć format uniemożliwiający „rozjechanie się” tekstu oraz wprowadzanie w nim zmian przez osoby trzecie. Najczęstszy format CV to zatem PDF. Jeśli zaś dodajemy w pliku naszą fotografię (o tym niżej), powinna być ona skompresowana, inaczej plik może być zbyt duży i skrzynka odbiorcy może go nie przyjąć.

 

Bezpieczna klasyka

W CV nie powinniśmy przesadzać z elementami graficznymi, kolorami etc. Plik przez to może stać się nieczytelny, gdy zaś przeładujemy go grafiką może też długo otwierać się na różnych komputerach. Przyjęte jest, że życiorys piszemy na białym tle, standardową czcionką. Warto na pewno dodać swoje zdjęcie. Pamiętajmy jednak, że dokument wysyłamy do potencjalnego pracodawcy, a nie kolegów z wakacji. Nie wolno zatem w życiorysie umieszczać zdjęć w niekompletnym stroju, np. bikini, czy z biesiady przy ognisku. Nie musi to jednak fotografia paszportowa. Można dołączyć zwracające uwagę zdjęcie pod warunkiem, że jest o treści związanej z pracą lub neutralnej.

 

Wzorcowy życiorys – nazwa stanowiska i numer referencyjny

U góry każdego życiorysu należy umieścić nazwę stanowiska, na które aplikujemy, i numer referencyjny podany w ogłoszeniu – np. dotyczy: rekrutacja na stanowisko sprzedawcy (nr ref.: 01/10). Te same informacje koniecznie trzeba wpisać do tematu i treści maila, którego wysyłamy do potencjalnego pracodawcy. Numer referencyjny i nazwa stanowiska tylko z pozoru są mało istotne, ale ich brak bardzo utrudnia kadrowcom pracę. Mogą odrzucić taką aplikację już na początku.

Podział treści CV

Życiorys powinien być podzielony kilka części: dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, szkolenia i kursy, dodatkowe informacje, umiejętności oraz zainteresowania. Nagłówki każdej z nich powinny być pogrubione. Informacje w każdej z podajemy w podpunktach, unikając długich opisów.

 

Last but not least

Najczęściej wysyłamy CV i listy motywacyjne „hurtowo”, tzn. do wielu pracodawców aby zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania odpowiedzi. W takich sytuacjach chcemy najczęściej zaoszczędzić sobie pracy i „nadpisujemy” jeden dokument na drugi, lub kopiujemy dane z jednego pliku do drugiego. Pamiętajmy, aby dokładnie sprawdzić przed wysłaniem pliki! Niedopuszczalne są pomyłki w nazwach pracodawców, numerach referencyjnych stanowisk, czy też datach umieszczanych na liście motywacyjnym (jeśli nadpisujemy jeden list na drugi różnice w datach mogą wynosić kilka miesięcy a nawet lat!). Jeśli chodzi o list motywacyjny ten zawsze lepiej napisać od początku – w końcu kierowany jest on do indywidualnego pracodawcy. Dokument w żadnym razie nie może wyglądać jak „spod sztancy”.

 

I jeszcze jedna ogólna uwaga: less is more (mniej znaczy więcej) – nie rozpisujmy się nadto ani w CV ani liście motywacyjnym. Skupmy się na informacjach, które na pewno pracodawcę zainteresują, nie nadwyrężajmy jego cierpliwości wynurzeniami np. o patencie sternika, który uzyskaliśmy rok temu, gdy staramy się o pracę na stanowisku biurowym…

Na początek powiedzmy, czym na pewno nie jest doradztwo personalne: […]

  Kampania rekrutacyjna z preselekcją – sposób na znalezienie idealnego […]

W przypadku listu motywacyjnego jest dużo mniej sztywnych reguł, gdyż […]