Jak napisać dobrze list motywacyjny

W przypadku listu motywacyjnego jest dużo mniej sztywnych reguł, gdyż takie pismo z zasady ma mieć w sobie indywidualny rys. Pamiętać oczywiście musimy o zupełnie podstawowych elementach, jak data (koniecznie aktualna!) w prawym górnym rogu i zwroty grzecznościowe, np. „Szanowni Państwo,” i na koniec np.: „Z wyrazami szacunku”.

W samym liście nie powtarzajmy słowo w słowo informacji z CV – list jest swoistym wprowadzeniem do życiorysu zawodowego, nie jego kopią. W piśmie na pewno warto podać motywację – dlaczego zgłaszamy się właśnie na to stanowisko, w tej właśnie firmie? Przy tej okazji warto nawiązać do swoich mocnych stron, adekwatnych do tych wymaganych w pracy, np.: umiejętność pracy pod presją czasu, dobra współpraca w grupie, umiejętność pracy pod presją czasu, czy samodzielność w podejmowaniu decyzji etc. Warto w liście motywacyjnym wspomnieć także o swoim wykształceniu i najważniejszych doświadczeniach zawodowych. Jeśli na tym pole odnieśliśmy sukcesy, napiszmy o tym. Pamiętajmy tylko o zwięzłej formie. List motywacyjny nie powinien zajmować więcej niż ¾ strony A-4.

  Życiorys i list motywacyjny to pierwsze teksty, które czyta […]

  Życiorys i list motywacyjny to pierwsze teksty, które czyta […]

Do agencji Most Wanted! zgłaszają się nie tylko osoby poszukujące […]