Jak pomogliśmy zmienić branżę

Do agencji Most Wanted! zgłaszają się nie tylko osoby poszukujące pracy, ale także takie, które chcą się przekwalifikować. Motywacje są bardzo różne, przy czym zarobkowe („chcę więcej zarabiać”) wcale nie są tą najczęstszą. Ludzie skarżą się na dopadającą ich rutynę, „wypalenie” zawodowe, brak możliwości rozwoju w danej firmie, czy też po prostu zdobywają się na odwagę powiedzenia sobie: „to nie to, chcę zacząć realizować moje pasje, także te zawodowe.”

Opis przypadku

Aleksandra ukończyła studia wyższe na jednej z warszawskich uczelni. Pracowała naukowo przez 4 lata. Przez ten czas jednak stawała się coraz mniej przekonana do swojej przyszłości jako pani profesor. Jeszcze pracując podjęła studia podyplomowe z psychologii, gdyż właśnie tę dziedzinę od dawna odczuwała jako swoją pasję. Pracę za biurkiem z książkami chciała zmienić na pracę z ludźmi. Zaczęła rozsyłać CV do działów HR różnych korporacji. Nigdzie jednak nie została zaproszona na rozmowę. Po kilkumiesięcznych próbach postanowiła skorzystać z oferowanego przez nas doradztwa zawodowego.

Problem

Nasz konsultant przeanalizował zawodową sytuację Aleksandry. Zapoznał się przede wszystkim z jej CV, ale także z listami motywacyjnymi, które wraz z życiorysem wysyłała do poszczególnych firm oraz certyfikatami potwierdzającymi przebyte kursy i szkolenia. Następnie przyszedł czas na spotkanie z kandydatką do działu HR. Poświęcone było m.in. zdefiniowaniu jej mocnych i słabych stron pod kątem zawodowym. Jako pierwszy mankament w oczy się rzucał brak doświadczenia. Trzeba powiedzieć, iż świadomość tego słabego punktu była właśnie przyczyną porażki Aleksandry w ubieganiu się o pracę. Kandydatka wysyłała dokumenty, nie wierząc, iż otrzyma jakąkolwiek odpowiedź. Przekładało się to na jakość przygotowanego CV (brak wielu ważnych informacji), ale przede wszystkim listów motywacyjnych, które brzmiały miałko i nieciekawie.

Rozwiązanie

Konsultant prowadził działania dwutorowo: z jednej strony analizował dokumenty kandydatki oraz sytuację na rynku pracy w kontekście poszukiwanego przez nią stanowiska, z drugiej – odbywał z nią spotkania konsultacyjne. Te poświęcone były m.in. sporządzeniu bilansu kompetencji, przeprowadzeniu analizy SWOT oraz przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.

Kolejne kroki

Konsultant zwrócił uwagę, iż w CV kandydatki powinny zostać odnotowane także wszystkie webinaria tematyczne, które odbyła oraz fakt uczęszczania na wykłady otwarte z zakresu psychologii biznesu. O tych sprawach bowiem informacji zabrakło.

Konsultant Most Wanted! zachęcił także Aleksandrę do szczerej odpowiedzi – samej sobie – dlaczego chce zmienić nie tylko pracę ale i branżę. Chęć rozwoju osobistego, działania zgodnie z zainteresowaniami oraz świeżo nabytą wiedzą to motywacje, które często przykuwają uwagę pracodawców.

Ostatnią sprawą okazały się wymagania finansowe kandydatki oraz rodzaje podmiotów, w których starała się o pracę. Konsultant MostWanted! przeanalizował dostępne oferty pracy w mniejszych firmach, wybrał te odpowiadające zainteresowaniom zawodowym kandydatki. Wówczas dostała ona od niego „pracę domową” – miała zapoznać się ze stronami tych firm, ich partnerów, poznać dokładnie ich pole działania.

Aleksandra w wyniku współpracy z naszym doradcą odbyła 4 rozmowy rekrutacyjne. Ostatecznie została zatrudniona w dziale komunikacji jednej z fundacji korporacyjnych.

 

  Życiorys i list motywacyjny to pierwsze teksty, które czyta […]

W przypadku listu motywacyjnego jest dużo mniej sztywnych reguł, gdyż […]

Dla jednej z międzynarodowych firm z branży IT posiadającej oddział […]