Data
2017-09-19
Miejsce
Warszawa
Cena
490 / 690 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 04-09-2017 cena wynosi 490 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

BUDOWA ZAANGAŻOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI – warsztat praktyczny

Celem szkolenia jest kształtowanie świadomości i przećwiczenie narzędzi budowania i wpływu na zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników.

Program szkolenia

Związek pomiędzy satysfakcją a zaangażowaniem

 • Jaką masz motywację i zaangażowanie? Własny przykład menedżera – ocena motywacji (ćwiczenie NLP)?
 • Czym jest zaangażowanie i jak się przejawia?
 • Czy satysfakcja z pracy i zaangażowanie pracowników oznacza to samo?
 • Elementy składowe zaangażowania
 • Oddziaływanie na motywacje wewnętrzna a budowanie zaangażowania
 • Czy zaangażowanie przekłada sie na odpowiedzialność?

Cechy osobowości a zaangażowanie i odpowiedzialność

 • W jaki sposób przejawia się odpowiedzialność pracownika?
 • Model Bern’a – ćwiczenia praktyczne z przykładami uczestników

Praktyczne przygotowanie menedżera do oceny  zaangażowania w pracę i odpowiedzialności pracowników

 • Obserwacja zachowań zespołu i pracowników w różnych sytuacjach
 • Narzędzie menedżera: 12 pytań Gallupa sprawdzających wiedzę o swoim pracowniku w kontekście wymagania zaangażowania i budowania odpowiedzialności

Jak skutecznie  zwiększać zaangażowanie?

 • Rola menedżera w budowaniu zaangażowania i odpowiedzialności pracownika – czyli co ja faktycznie mogę robić. Analiza działań dotychczasowych i kreowanie pomysłów na przyszłość
 • Motywatory dla pokoleń X, Y i 3C
 • Skuteczne metody okazywania uznania i aprobaty
 • Opracowanie indywidualnych planów wpływu na zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników

Narzędzia wpływu na odpowiedzialność i zaangażowanie

 • Nagrody i kary – czy motywacja bez nagród i kar jest możliwa – wstęp do motywacji 3.0
 • Odwoływanie się do zasobów i mocnych stron
 • Twórcze wykorzystywanie błędów
 • Dobór rodzaju zadania
 • Jasny podział i zakres obowiązków
 • Informacje zwrotne o pracy – informacja przystanowiskowa i okresowa
 • Pochwały i konstruktywna krytyka
 • Poniesienie konsekwencji zaniedbania obowiązków służbowych
 • Odwoływanie się do współzawodnictwa
 • Przywoływanie sukcesów
 • Stymulowanie pracowników do współpracy

Podsumowanie  szkolenia

Kontynuuję, buduję i wdrażam, kończę – budowanie indywidualnych planów działań.

 

PROWADZĄCY:

Izabela Gielnicka: Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją organizacja i zarządzanie. Dysponuje praktyczną wiedzą i doświadczeniem z zakresu szkolenia średniej i wyższej kadry kierowniczej. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji w organizacji oraz kultury organizacyjnej i obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego związaną ze szkoleniami i doradztwem dla firm (szkolenia dla: Biura Kredyt Banku, Mostostalu Zabrze, Żagla S.A., Centertel, Europejskiego Funduszu Leasingowego, PEKAO SA, PKO BP, PWPW SA, Frito Lay, Organika SA, Hoppecke Polska, Eurobanku, Pfizer Polska, Alstom SA, TP SA, Rockwool, TRW, VW, ZIBI i wielu innych). Obszary specjalizacji: zarządzanie ludźmi w organizacji (małe i duże zespoły), coaching menedżerski, motywowanie, komunikacja, obsługa klienta. Tworzy i prowadzi badania, kwerendy i audyty związane z komunikacją i kulturą organizacyjną – współautorka metodologii związanej z audytem kulturowym w organizacji. Autorka książki z zakresu kultury organizacyjnej: „Firma to ja, firma to my” i współautorka książki dotyczącej PR w sytuacjach kryzysowych, nagrodzonej przez Ministra Infrastruktury. Współautorka książki „Kultura organizacyjna w zarządzaniu” – rozdziały nt. polityki personalnej, komunikacji wewnętrznej i PR.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY