Data
2017-12-15
Miejsce
Łódź
Cena
Do 30.11.17 - 490 PLN; od 1.12.17 - 690 PLN PLN + VAT

Szkolenie na temat:

CZAS PRACY 2017/2018 – czyli jak prawidłowo planować i rozliczać czas pracy?

Uczestnictwo w warsztacie szczególnie polecamy:

Osobom chcącym pogłębić swoją wiedzę z tematyki czasu pracy, osobom pracujących w działach personalnych, kadr i płac, jak również zarządzających zakładem pracy.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1.    Źródła prawa pracy dotyczące czasu pracy.
•    Kodeks pracy
•    regulamin pracy i jego treść
•    porozumienie
2.    Zasady potwierdzanie obecności w pracy: lista obecności, karta magnetyczna. Czy dopuszczalne jest skanowanie linii papilarnych? Kto odpowiada za dyscyplinę pracy?
3.    Obliczanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym, po wyroku TK z dnia 2 października 2012 r.
4.    Formalne przesłanki wprowadzenia wydłużonego do 12 miesięcy, okresu rozliczeniowego czasu pracy.
5.    Korzyści wynikające z zastosowania przedłużonego okresu rozliczeniowego.
6.    Treść porozumienia w sprawie wprowadzenia przedłużonego okresu rozliczeniowego.
7.    Określenie minimalnego okresu na który opracowywany jest harmonogram czasu pracy.
8.    Określenie rozkładu czasu pracy w regulaminie pracy.
9.    Z jakim wyprzedzeniem tworzony jest harmonogram czasu pracy?
10.    Zasady opracowywania harmonogramów czasu pracy. Czy harmonogram może być zmieniany?
11.    Odpoczynek dobowy i tygodniowy – pojęcie tygodnia. Odstępstwa od obowiązku zapewnienia odpoczynku dobowego i tygodniowego.
12.    Pojęcie doby pracowniczej.
13.    Wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego „ominięcie” doby pracowniczej.
14.    Usankcjonowanie ruchomego czasu pracy.
15.    Obowiązek przestrzegania zasady średnio pięciodniowego tygodnia pracy. Wyznaczanie dni wolnych od pracy wynikających z pięciodniowego tygodnia pracy.
16.    Stosowane systemy czasu pracy:
•    podstawowy
•    równoważny
•    zadaniowy
•    przerywany
•    weekendowy
•    skrócony tydzień pracy
•    skrócony – pracownicy niepełnosprawni
17.    Pojęcie „nadgodzin” i ich rodzaje (dobowe, średniotygodniowe). Zasady zlecania pracy w godzinach nadliczbowych.
18.    Wynagrodzenie za pracę w przedłużonym do 12 miesięcy okresie rozliczeniowym.
19.    Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych w przedłużonym okresie rozliczeniowym:
•    dodatkowe wynagrodzenie
•    czas wolny
20.    Czy nadgodziny można przenosić poza dany okres rozliczeniowy?
21.    Usankcjonowanie odpracowywania wyjść prywatnych.
22.    Limity pracy w godzinach nadliczbowych:
•    dobowy – wynikający z zapewnienia prawa do odpoczynku dobowego
•    roczny, czy może wynosić 416 godzin
•    łączony średniotygodniowy (48 godz.)
•    nadgodziny „awaryjne” – brak ograniczeń
23.    Ustawowe zakazy i ograniczenia dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych i równoważnym czasie pracy m.in. kobiety w ciąży, rodzice dziecka do 4 lat.
24.    Praca w niedziele, święta, dni wolne z pięciodniowego tygodnia pracy, w porze nocnej i jej rekompensata.
25.    Zasady rozliczania czasu pracy kierowców.
26.    Zadania kierowników komórek organizacyjnych / przełożonych pracowników, w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy.
27.    Nieobecności w pracy i ich wpływ na wymiar czasu pracy np. choroba, urlop wypoczynkowy.
28.    Pojęcie podróży służbowej, w tym kierowcy.
29.    Czy czas szkoleń zalicza się do czasu pracy?
30.    Przerwy w pracy np. regulaminowa, związana z praca przy monitorze ekranowym.
31.    Czas pracy kadry kierowniczej. Czy kierownik ma prawo do czasu wolnego lub dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny?
32.    Ewidencja czasu pracy – zasady sporządzania, treść i forma.

PROWADZĄCY:

PIOTR CIBORSKI Ekspert prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem. Wieloletni Inspektor pracy (1992 – 1999). Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku (1999 – 2007). Członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy (2000 – 2007). Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi. Specjalizuje się w problematyce prawnej prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy. Doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji. Autor i współautor 45 książek i poradników z prawa pracy, np. Czas pracy kierowców (ODDK 2009); Czas pracy pracowników samorządowych (ODDK, 2009); Kodeks pracy – komentarz dla menadżera (ODDK 2011); Czas pracy w ZOZ (WIP 2010). Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych realizowanych na: Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Oddział w Sopocie; Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Autor licznych artykułów prasowych w czasopiśmie „Sposób na płace”, „Poradnik Instytucji Kultury” oraz odpowiedzi na pytania prawne, w portalu CH Beck.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY