Data
2019-02-26
Miejsce
Łódź
Cena
490 do 11.02.2019, 690 od 12.02.1019 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2019-02-11 cena wynosi 490 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

CZAS PRACY 2019 – planowanie i rozliczanie czasu pracy w praktyce, ewidencja czasu pracy po zmianach

Celem warsztatu jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy min. na temat:

 • Jak prawidłowo obliczyć wymiar czasu pracy?
 • Na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu czasu pracy?
 • Kiedy należy układać harmonogramy czasu pracy pracownikom?
 • Jak prawidłowo ułożyć harmonogram czasu pracy?
 • Jak prawidłowo ułożyć harmonogram czasu pracy dla niepełnoetatowca?
 • Jak prawidłowo rozliczyć godziny nadliczbowe?
 • Kiedy pracownik zatrudniony na część etatu pracuje w godzinach nadliczbowych?
 • Jak prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy po zmianach od 2019 roku?
 • Komu przysługuje prawo do wykonywania pracy w formie telepracy?
 • W jakich przypadkach pracodawca może nie uwzględnić wniosku pracownika
  o wykonywanie pracy w formie telepracy?
 • Czy uprawnienia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych są ograniczone wiekiem dziecka?

Warsztat kierujemy do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki czasu pracy, osób pracujących w działach personalnych, kadr i płac, jak również zarządzających zakładem pracy.

Program szkolenia może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

 

PROGRAM SZKOLENIA

I. Planowanie i rozliczanie czasu pracy

1. Jak prawidłowo obliczyć wymiar czasu pracy?

2. Charakterystyka systemów czasu pracy – na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu czasu pracy u pracodawcy?

3. Harmonogramy czasu pracy.
a) Kiedy należy układać harmonogramy czasu pracy pracownikom?
b) Jak prawidłowo ułożyć harmonogram czasu pracy?

4. Czas pracy niepełnoetatowca.
a) Obliczanie wymiaru czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
b) Jak prawidłowo ułożyć harmonogram czasu pracy dla niepełnoetatowca.

5.Godziny nadliczbowe – rozliczanie.
a) Ustalanie godzin nadliczbowych w różnych systemach czasu pracy.
b) Rozliczanie godzin nadliczbowych:
– zapłatą z dodatkami,
– czasem wolnym,
– dniem wolnym.
c) Kiedy pracownik zatrudniony na część etatu pracuje w godzinach nadliczbowych?

6. Jednomiesięczny i kilkumiesięczny okres rozliczeniowy – rozliczanie czasu pracy pracowników.

II. Ewidencje czasu pracy – zmiany od 2019 roku.

1. Dane, które będą musiały znaleźć się w kartach ewidencji czasu pracy, czyli jak prawidłowo powinny być prowadzone ewidencje czasu pracy.

2. Jakie dokumenty związane z czasem pracy należy dołączyć do ewidencji czasu pracy?

3. Okres przechowywania dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracowników.

III. Elastyczne formy zatrudnienia dla rodziców niepełnosprawnych dzieci po zmianach w prawie w czerwcu 2018 roku

1.Stosowanie telepracy przez rodziców dzieci niepełnosprawnych.
a) Komu przysługuje prawo do wykonywania pracy w formie telepracy ?
b) W jakich przypadkach pracodawca będzie mógł nie uwzględnić wniosku pracownika o wykonywanie pracy w formie telepracy.

2.Elastyczne formy organizacji czasu pracy.
a) Omówienie elastycznych form organizacji czasu pracy na wniosek pracownika-rodzica niepełnosprawnego dziecka.
Wykonywanie pracy w :
• przerywanym systemie czasu pracy ,
• ruchomym czasie pracy,
• indywidualnym rozkładzie czasu pracy.

3. Czy uprawnienia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych są ograniczone wiekiem dziecka?

PROWADZĄCY:

ELŻBIETA ZUCHMANTOWICZ Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego i studiów podyplomowych z BHP na Politechnice Łódzkiej i Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania zgodnych z normami ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004. Od 1999 roku właścicielka firmy konsultingowej, świadczącej usługi doradcze dla podmiotów gospodarczych w zakresie prawa pracy. Od wielu lat współpracuje z firmami szkoleniowymi. Prowadzi szkolenia z prawa pracy i BHP m.in. z czasu pracy, uprawnień rodzicielskich, obowiązków stron stosunku pracy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 8553818 bytes) in /home/mostwanted/ftp/wp-includes/wp-db.php on line 1978