Data
2019-01-25
Miejsce
Warszawa
Cena
590 do 10.01.2019, 790 od 11.01.2019 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2019-01-10 cena wynosi 590 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

EMERYTURY 2019 – aktualna problematyka, zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019

Szkolenie poza podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi nabywania uprawnień i ustalania wysokości emerytur, a także trybu postępowania w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych i związanych z nim obowiązkami wobec ZUS spoczywającymi na pracodawcy/płatniku składek, prezentuje zmiany związane z obniżeniem wieku emerytalnego oraz najnowsze zmiany legislacyjne związane z tematyką emerytur, które wejście w życie zaplanowano na styczeń 2019 r., tj.: zmiany dotyczące skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacji, wprowadzenia rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego tzw. emerytury dla matek czworga dzieci) oraz pracowniczych planów kapitałowych.

Warsztat kierujemy do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki ubezpieczeń społecznych, osób pracujących w działach personalnych, kadr i płac, jak również zarządzających zakładem pracy.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe zagadnienia dotyczące nabywania uprawnień i ustalania wysokości emerytur
 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby nabyć prawo do emerytury?
 • Jakie czynniki decydują o wysokości emerytury?
 • Kiedy można przeliczyć wysokość emerytury?
 • Jak wykonywania pracy w szczególnych warunkach wpływa na prawo i wysokość emerytury?
 • Jak składki na koncie ubezpieczonego i subkoncie w ZUS wpływają na wysokość emerytury?
 • Jak kapitał początkowy wpływa na wysokość emerytury?
 • Czy można ponownie ustalić kapitał początkowy?
 • Jakie są skutki korekt dokonywanych przez płatnika składek na wysokość emerytury?
 • Jaki wpływ na przyznanie i wypłatę świadczenia ma rozwiązania stosunku pracy?
 • Jakie najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących emerytur oraz kapitału początkowego wprowadzono w ostatnich latach?
 1. Obniżenie wieku emerytalnego i inne zmiany z nim związane
 • Jakie zmiany wprowadzono w powszechnym wieku emerytalnym?
 • Czy można jeszcze skorzystać z emerytury częściowej?
 • Co zmieniło się w rozwiązaniach objęcia ubezpieczonego gwarancją otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego?
 • Jaka jest sytuacja prawna osób, które prawo do świadczeń nabyły w związku
  z osiągnięciem podwyższonego wieku emerytalnego?
 • Czy można łączyć dalszą aktywność zarobkową z pobieraniem emerytury?
 • Jak obniżenie wieku emerytalnego wpłynęło na ochronę stosunku pracy?
 1. Postępowanie w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych oraz obowiązki wobec ZUS spoczywające na pracodawcy/płatniku składek
 • Jakie wnioski należy złożyć do ZUS, aby nabyć prawo/przeliczyć wysokość świadczenia emerytalno-rentowego?
 • Jakie środki dowodowe występują w postępowaniu o świadczenia emerytalno-rentowe?
 • Jakie obowiązują terminy w postępowaniu o świadczenia emerytalno-rentowe?
 • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy/płatniku składek w związku z przejściem pracownika na emeryturę?
 • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy/płatniku składek w związku z zatrudnieniem świadczeniobiorcy?
 1. Najnowsze zmiany legislacyjne – zmiany od 01.01.2019 r.
 • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy/płatniku składek w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (raport informacyjny – nowy dokument przekazywany do ZUS)?
 • Jakie zmiany w postępowaniu w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych związane są ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją?
 • Czym jest rodzicielskie świadczenie uzupełniające (tzw. emerytura matczyna – dla matek, które wychowały co najmniej czworo dzieci)?
 • Czy rodzicielskie świadczenie uzupełniające może przysługiwać również ojcu dzieci?
 • Jakie są warunki nabycia uprawnień do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego?
 • Czym są pracownicze plany kapitałowe?

 

PROWADZĄCY:

Ekspert z zakresu problematyki ubezpieczeń społecznych, specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec. Autor i współautor publikacji i artykułów poświęconych tematyce emerytur i rent. W prowadzonych szkoleniach skupia się nie tylko na wiedzy teoretycznej, ale i na zagadnieniach praktycznych, wyjaśniając skomplikowane rozwiązania prawne w sposób zrozumiały dla uczestników.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 8553818 bytes) in /home/mostwanted/ftp/wp-includes/wp-db.php on line 1978