Data
2017-11-17
Miejsce
Poznań
Cena
490 pln + VAT dla Klientów MW; 590 pln + VAT dla pozostałych uczestników PLN + VAT

Szkolenie na temat:

Jak poprawnie zatrudnić i zwolnić pracownika? – wybrane aspekty, nowe przepisy i planowane zmiany w 2018 r.

W ramach warsztatu poznają Państwo zgodny z Kodeksem Pracy proces zatrudnienia jak i zwolnienia pracownika. Przybliżymy ostatnie i planowane zmiany w przepisach, wskażemy pułapki oraz korzyści wynikające z tych zmian. Odpowiemy na Państwa pytania i wątpliwości, usystematyzujemy wiedzę, którą Państwo już posiadają tak by ułatwić Państwu poruszanie się w skomplikowanych przepisach.

PROGRAM

09.30 – 09.35 Rejestracja uczestników

09.35 – 11.00

 1. Doświadczenia półtorarocznym stosowaniu przepisów Kodeksu pracy w zakresie terminowych umów o pracę:
 2. maksymalny czasu trwania lub liczba, umów zawieranych przez pracodawcę z danym pracownikiem;
 3. odstępstwa od ograniczeń dotyczących czasu trwania lub liczby umów na czas określony;
 4. możliwość wielokrotnego zawierania umowy, gdy pracodawca ma okresowe zwiększenie zapotrzebowania na pracę – konieczność powiadamiania PIP;
 5. umowy na czas określony obowiązujące w dniu 22 lutego 2016 r.;
 6. zrównanie okresów wypowiedzenia umów na czas określony z umowami na czas nieokreślony;
 7. wypowiadanie umów na zastępstwo;
 8. konieczność aneksowania umów pracę i aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia;
 9. zawieranie z danym pracownikiem kolejnej umowy na okres próbny;
 10. możliwość zwolnienie pracownika, w okresie wypowiedzenie, z obowiązku świadczenia pracy.

11.00 – 11.15 PRZERWA

11.15 – 12.45

 1. Zmiany przepisów Kodeksu pracy od dnia 1 września 2016 r., w zakresie wręczenia pracownikowi umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy – likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki.
 2. Zmiana zasad wydawania świadectw pracy w przypadku kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 3. Nowy wzór świadectwa pracy likwidujący luki związane z wejściem w życie w 2016 r. nowych przepisów związanych z rodzicielstwem – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 4. Nowe „wytyczne” MRPiPS do wypełniania świadectw pracy – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 5. Zakaz dyskryminacji przy rekrutacji pracowników.
 6. Ustanie zatrudnienia wskutek porozumienia stron:
 7. zasady przeprowadzenia;
 8. forma dokumentowania.

12.45 – 13.30 LUNCH

13.30 – 14.45

 1. Jak prawidłowo i skuteczne wypowiedzieć, rozwiązać bez wypowiedzenia z winy pracownika, umowę o pracę:
 2. dokumentowanie uchybień w pracy pracownika (orzecznictwo SN);
 3. przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie i kryterium doboru do zwolnienia;
 4. konsultacja ze związkiem zawodowym – uchwała składu 7 sędziów SN;
 5. rola kierownika komórki organizacyjnej i obowiązek jego współpracy z działem personalnym;
 6. ochrona danych osobowych przy wręczaniu wypowiedzenia umowy o pracę – poglądy GIODO;
 7. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, jak przeprowadzić;
 8. czy obiegówka jest dopuszczalna.
 9. Rozwiązanie umowy o pracę z powodu wyczerpania okresu zasiłkowego:
 10. obliczanie okresu zasiłkowego;
 11. czy świadczenie rehabilitacyjne chroni pracownika;
 12. współdzielenie ze związkiem zawodowym.
 13. Czy dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę na skutek tzw. porozumienia pomiędzy zakładami.
 14. Konieczność współdziałanie ze związkami zawodowymi w indywidualnych sprawach pracowniczych w świetle orzecznictwa SN.

14.45 – 15.00 PRZERWA

15.00 – 16.00

 1. Ochrona przedemerytalne od 1 października 2017 r.
 2. Założenia do ustawy o digitalizacji akt osobowych i dokumentów związanych z zatrudnieniem.
 3. Projekt zmiany przepisów Kodeksu pracy w zakresie składania oświadczeń woli w wersji elektronicznej.
 4. Prezydencki projekt zmiany Kodeksu pracy, min. w zakresie dyskryminacji, świadectw pracy.
 5. Projekt zmiany Kodeksu pracy i ustawy o PIP uprawniający inspektora pracy do wydawania decyzji w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy.

16.00 – 16.05 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA. ROZDANIE CERTYFIKATÓW

 

Cena obejmuje: udział w całodziennym wydarzeniu, przerwy kawowe, lunch oraz materiały szkoleniowe.

Miejsce Warsztatu: Poznań, HOTEL MODERNO****, ul. Kolejowa 29

Warsztat odbywa się w drugim dniu Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:

Program I Warsztatu [[POZNAŃ]]

PROWADZĄCY:

Piotr Ciborski Ekspert prawa pracy z ponad 20 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”; wieloletni inspektor pracy (1992 – 1999) i zastępca okręgowego inspektora pracy w Gdańsku (1999 – 2007) oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy (2000 – 2007); doświadczony trener. Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy. Autor i współautor 45 książek i poradników z prawa pracy. Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych. Jest autorem licznych artykułów prasowych w czasopiśmie „Sposób na płacę”, „Poradnik instytucji kultury” oraz odpowiedzi na pytania prawne, w portalach CH Beck i WIP.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY