Data
2019-05-24
Miejsce
Poznań
Cena
590 do 30.04.2019 oraz dla Klientów MW!, 690 od 1.05.2019 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2019-04-30 cena wynosi 590 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

KOMPENDIUM DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ od zatrudnienia do zwolnienia z uwzględnieniem RODO oraz zmian od stycznia 2019 r. – OKPP Dzień II – Warsztat 1

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło wiele zmian dotyczących dokumentacji pracowniczej. Zmieniły się zasady wypłaty wynagrodzeń, skrócony został okres przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz wprowadzono możliwość prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej, wydane zostało nowe rozporządzenie w sprawie akt pracowniczych. Niestety ustawodawca nie uchronił się od błędów – nowe regulacje budzą duże wątpliwości interpretacyjne i stwarzają konkretne problemy. Dodatkowo wciąż uczymy się stosować RODO w środowisku pracy, co bynajmniej wcale nie jest taki łatwe.
Powyższe powoduje, że wiedza zdobyta na warsztatach niewątpliwie przyda się każdej osobie zajmującej się kadrami. Pozwoli uporządkować informację i zdobyć wiedzę o nowych regulacjach.

Uczestnictwo w szkoleniu szczególnie polecamy:
Specjalistom działów kadr i płac, działów personalnych,
Kierownikom,
HR Managerom,
Zarządzającym zakładem pracy,
wszystkim osobom zainteresowanym tematyką prawa pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

09.00 – 09.05 Rejestracja uczestników

09.05 – 10.30

1. Zmiana sposobu wypłaty wynagrodzeń pracowniczych (od 1.01.2019 r.)
• Wprowadzenie domyślności wypłat bezgotówkowych;
• Pod jakimi warunkami pracodawca może dokonywać wypłat gotówkowych.

2. RODO w środowisku pracy (od 25.05.2018 r.)
• Zasady przetwarzania danych pracowniczych;
• Czy konieczna jest zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych;
• Elementy umowy o pracę;
• Dane których można żądać od kandydata na pracownika;
• Dane których można żądać od pracownika;
• Czy pracodawca może przetwarzać dane wrażliwe?
• Powierzenie kadr na zewnątrz.

10.30 – 10.45 Przerwa

10.45 – 12.15

3. Elektronizacja akt osobowych (od 1.01.2019 r.)
• E-akta – prawo czy obowiązek?
• Możliwość wyboru u nowych pracowników;
• Możliwość cyfryzacji starych akt;
• Czy można prowadzić akta w formie mieszanej?
• Zmiana formy prowadzenia dokumentacji.

12.15 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.30

4. Przechowywanie akt osobowych (od 1.01.2019 r.)
• Nowy okres przechowywania akt osobowych;
• Kiedy pracodawca ma obowiązek przechowywać akta osobowe przez 10 lat?
• Możliwość skrócenia przechowywania akt osobowych;
• Nowe obowiązki informacyjne.

14.30 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.00

5. Nowe rozporządzenie w sprawie akt pracowniczych (od 1.01.2019 r.)
• Porównanie regulacji 2018-2019;
• Nowa część akt osobowych;
• Zasady postępowania z karami;
• Dokumentowanie czasu pracy;
• Konieczność dostosowania akt osobowych do nowych regulacji;
• Dokumentacja związana z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.

16.00 – 16.05

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA. ROZDANIE CERTYFIKATÓW

 

Program warsztatu może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

 

Cena obejmuje: udział w całodziennym wydarzeniu, przerwy kawowe, lunch oraz materiały szkoleniowe.

Miejsce Warsztatu: Poznań, Hotel Altus, ul. Św. Marcin 40

Warsztat odbywa się w drugim dniu Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:

http://kongresprawapracy.pl/konferencje/prawo-pracy-w-2019-r-warszawa-03-2019/o-konferencji-warszawa-2019/http://kongresprawapracy.pl/konferencje/?p=1

PROWADZĄCY:

Paweł Ziółkowski Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie specjalistycznej i portalach internetowych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY