Data
2018-01-26
Miejsce
Gdańsk
Cena
Do 11.01.2018 - 690 PLN; od 12.01.2018 - 890 PLN PLN + VAT

Szkolenie na temat:

KOMPENDIUM PRAWA PRACY 2018 – aktualna problematyka zatrudniania i rozliczania pracowników, ostatnie i planowane zmiany

Celem warsztatu jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy min. na temat:

 • Zasad zawierania umów o pracę oraz inna dokumentacji związanej
 • Umów cywilnoprawnych w kontekście nasilonych kontroli PIP i ZUS
 • Czasowej i stałej zmiany warunków zatrudnienia
 • Rozwiązania stosunku pracy
 • Wydawania świadectwa pracy
 • Czasu pracy – planowania i rozliczania w aktualnym stanie prawnym
 • Udzielania urlopów i zwolnień oraz usprawiedliwień nieobecności
 • Świadczeń pracowniczych

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zasady zawierania umów o pracę oraz inna dokumentacja związana z zatrudnieniem pracownika
 • Zakres umowy o pracę
 • Rodzaje umów o pracę, w tym umowy na okres próbny i czas określony
 • Potwierdzanie warunków zatrudnienia
 1. Umowy cywilnoprawne w kontekście nasilonych kontroli PIP i ZUS.
 • Dzieło a zlecenie
 • Jak bezpiecznie zawierać umowy zlecenia?
 • Jak bezpiecznie zawierać umowy o dzieło?
 • Jakich argumentów używa ZUS przy podważaniu umów o dzieło?
 • Kontrakty menedżerskie i samozatrudnienie
 1. Czasowa i stała zmiana warunków zatrudnienia
 • Aneks do umowy o pracę (porozumienie zmieniające)
 • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 1. Rozwiązanie stosunku pracy
 • Możliwości rozwiązania stosunku pracy
 • Przekazywanie oświadczeń woli o zwolnieniu
 • Określanie przyczyn zwolnienia
 • Okresy wypowiedzenia
 • Wypowiadanie umów na czas określony
 • Możliwość skrócenia okresów wypowiedzenia
 1. Wydawanie świadectwa pracy
 • Umowy na czas nieoznaczony
 • Umowy terminowe
 1. Czas pracy – planowanie i rozliczanie w aktualnym stanie prawnym
 • Normy pracy i odpoczynku
 • Systemy i rozkłady czasu pracy
 • Harmonogramy pracy
 • Najczęściej występujące problemy przy ustalaniu czasu pracy
 1. Udzielanie urlopów i zwolnień oraz usprawiedliwianie nieobecności
 • Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
 • Zasady udzielania innych urlopów
 • Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
 • Dokumentowanie nieobecności pracowniczych
 • Planowane zmiany
 1. Świadczenia pracownicze
 • Przychody i koszty
 • Składki ZUS
 • Rozliczanie poszczególnych świadczeń (m.in. podróże służbowe, szkolenia, samochody)
 • Nowości 2018: nowa kwota wolna, podwyższony limit kosztów autorskich, nowe limity zwolnień podatkowych

PROWADZĄCY:

PAWEŁ ZIÓŁKOWSKI Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY