Data
2019-02-19
Miejsce
Warszawa
Cena
590 do 4.02.2019, 790 od 5.02.2019 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2019-02-04 cena wynosi 590 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

KOMPENDIUM WYNAGRODZEŃ 2019 – czyli co każdy kadrowiec wiedzieć powinien?

Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie tematyki płac zarówno od strony teorii, jak i praktyki (niestety nie zawsze idą one w parze). W trakcie szkolenia porównane zostaną zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy i innych form zatrudniania. Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie zmian w przepisach, które weszły w życie na przełomie roku, a związane są z obowiązkiem stosowania minimalnego wynagrodzenia w umowach zlecenia.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Umowa o pracę na tle innych form zatrudnienia
 • umowa o pracę,
 • umowy cywilnoprawne,
 • samozatrudnienie.
 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy a wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych
 • zasady wynagradzania,
 • terminy wypłaty.
 1. Potrącenia z wynagrodzenia
 • egzekucja z wynagrodzenia pracowniczego,
 • egzekucja z zasiłków (nowe zasady od lipca 2018 r.),
 • egzekucja z umów cywilnoprawnych (nowe zasady od stycznia 2019 r.).
 1. Minimalne wynagrodzenie a stosunek pracy – nowa kwota 2019
 • co wchodzi do minimum?
 • co wypłaca się obok minimum?
 • czy można pensję zasadniczą ustalić poniżej minimum?
 • minimum a honoraria autorskie,
 • minimum a wielkość etatu,
 • pochodne minimum (odszkodowania, kwota wolna od potrąceń itp.).
 1. Minimalne wynagrodzenie a umowy cywilnoprawne – nowa kwota 2019
 • wysokość minimalnego wynagrodzenia w podziale na pracowników i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne,
 • przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi,
 • minimalne wynagrodzenie w ramach relacji biznesowych (B2B),
 • ewidencja godzin pracy przy zleceniu,
 • okresowość wypłat,
 • wadliwe wykonanie pracy a prawo do wynagrodzenie,
 • wyłączenia z minimum,
 • czy po 31 grudnia 2016 r. można zawierać nieodpłatne umowy zlecenia?
 • minimalne wynagrodzenie a umowy o dzieło,
 • minimalne wynagrodzenie a kontrakty menedżerskie.
 1. Konsekwencje podatkowo-ubezpieczeniowe
 • przychody podatkowe (pieniądze, wartości pieniężne, wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń),
 • koszty uzyskania ze stosunku pracy,
 • koszty z umów cywilnoprawnych,
 • koszty autorskie (limit kosztów oraz katalog osób, które mogą z nich skorzystać),
 • obliczanie zaliczek ze stosunku pracy (nowe zasady 2019),
 • obliczanie zaliczek z umów cywilnoprawnych,
 • kwota wolna od podatku (ulga podatkowa),
 • zwolnienia podatkowo-ubezpieczeniowe (m.in. świadczenia BHP, podróże służbowe, szkolenia, świadczenia z ZFŚS),
 • zbieg tytułów ubezpieczeniowych w ramach umowy zlecenia,
 • podatkowe konsekwencje korekt ZUS.

PROWADZĄCY:

PAWEŁ ZIÓŁKOWSKI Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 8553818 bytes) in /home/mostwanted/ftp/wp-includes/wp-db.php on line 1978