Data
2018-06-19
Miejsce
Gdańsk
Cena
Do 04.06.2018 - 690 PLN; od 05.06.2018 - 890 PLN PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2018-06-04 cena wynosi 690 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

KONFLIKT NIEJEDNO MA IMIĘ – efektywne zarządzanie konfliktem w organizacji

Celem warsztatu jest poszerzenie, aktualizacja oraz wzmocnienie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Słuchacze dogłębnie poznają mechanizmy działania i naturę konfliktów. Nauczą się identyfikować czynniki, które sprzyjają powstawianiu sporów w relacjach międzyludzkich, a także przygotują strategię zarządzania konfliktami, którą będą mogli wykorzystać także w swojej pracy.

Zajęcia będą prowadzone metodami interaktywnymi, które będą łączyć mini-wykład z ćwiczeniami indywidualnymi i w podgrupach, dyskusjami oraz wymianą doświadczeń.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Od ogółu do szczegółu, czyli specyfika konfliktu w organizacji i zespole.
 • Czym jest konflikt?
 • Powody powstawania i specyfika sporów w firmie.
 • Subiektywne źródła konfliktów.
 • Czy konflikt jest czymś negatywnym? Konsekwencje konfliktów.
 • Dynamika przebiegu konfliktu. Główne postacie i tło. Konflikty pozorne a rzeczywiste.
 1. Czy można kierować konfliktami?
 • Moje sposoby rozwiązywania konfliktów.
 • Efektywne zachowania w sytuacjach konfliktowych.
 • Stymulować czy mediować, czyli – co robić z konfliktami w firmie?
 • Wartości, emocje i logika – pomoc czy przeszkoda w trakcie sporów?
 1. Budowanie wiarygodności własnej w sytuacji spornej – jak rozmawiać i współpracować w sytuacji konfliktowej?
 • Dobra komunikacja i współpraca w zespole. Pomocne reguły.
 • Komunikacja wielopoziomowa – pomoc czy przeszkoda w trakcie konfliktów?
 • Zasady prowadzenia dyskusji w trakcie trwania sporu.
 • Prowadzenie rozmowy dyscyplinującej i motywującej.
 • Moje atuty i wyzwania w kontaktach z innymi pokoleniami.
 1. Budowanie wiarygodności własnej – radzenie sobie z wyzwaniami w trakcie konfliktów.
 • Wpływ a manipulacja.
 • Asertywność – pomoc czy przeszkoda w konfliktach? Egzekwowanie własnych praw i określanie granic. Konsekwencje asertywnego zachowania.
 • Być świadomym, unikać czy wyciągać wnioski, czyli błędy w zarządzaniu konfliktem.
 1. Moje postanowienia.

PROWADZĄCY:

JOLANTA PORĘBSKA: Doświadczona, godna zaufania, skuteczna profesjonalistka HR i doradztwa dla biznesu. Prowadziła działania w różnorodnych organizacjach i rolach - jako Menedżer HR i Rozwoju Zawodowego; Doradca, Trener, Konsultant; Wykładowca (Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet Warszawski, Akademia Koźmińskiego). Angażująca i wspomagająca. Posiada wieloletnie doświadczenie w rekrutacji, diagnozowaniu potencjału, systemach oceny i rozwoju. Doświadczona w skutecznym budowaniu zespołów, reorganizacjach, a także działaniu w zmianach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY