Data
2019-05-07
Miejsce
Warszawa
Cena
590 do 22.04.2019, 790 od 23.04.2019 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2019-04-22 cena wynosi 590 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

NAJNOWSZA WYKŁADNIA DOTYCZĄCA PROWADZENIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ oraz dalsze nadchodzące zmiany w przepisach dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych

Celem warsztatu jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy min. na temat:

• najnowszej wykładni dotyczącej nowych zasad prowadzenia oraz przechowywania akt osobowych pracownika,
• poprawnych kwestionariuszy osobowych kandydata i pracownika,
• zasad wydawania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej,
• przypadków, w których pracodawca musi założyć nowe akta osobowe pracownikowi, który już u niego pracował,
• zasad postępowania z dokumentacją pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia br.,
• zasad prowadzenia dokumentacji elektronicznej na bieżąco,
• nadchodzących zmian w przepisach prawa pracy dotyczących pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych.

Warsztat kierujemy do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki prawa pracy, osób pracujących w działach personalnych, kadr i płac, jak również zarządzających zakładem pracy.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Najnowsza wykładnia dotycząca nowych zasad prowadzenia oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej obowiązujących od 1 stycznia br., w tym:
• zasady prowadzenia nowych zbiorów dokumentów składających się na akta osobowe i dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w szczególności dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy – problemy praktyczne,
• warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej w wersji papierowej i elektronicznej (wykładnia Ministerstwa Cyfryzacji),
2. Poprawne kwestionariusze osobowe od kandydata i pracownika – jakie dane powinny się tam znaleźć, a jakich nie wpisywać,
3. Zasady wydawania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej – wyjaśnienie jak postępować wobec pracowników nadużywających tego uprawnienia,
4. Nowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej dla stosunków pracy nawiązanych od 1 stycznia br. oraz obowiązek poinformowania pracowników o okresie przechowywania ich dokumentacji pracowniczej, terminie na odebranie tej dokumentacji oraz terminie na jej zniszczenie, (w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo) – zasady poprawnego sporządzenia informacji wydawanej razem ze świadectwem pracy,
5. Przypadki, w których pracodawca musi założyć nowe akta osobowe pracownikowi, który już u niego pracował,
6. Zasady postępowania z dokumentacją pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia br. i już nie pracujących albo pracujących na podstawie trwającego stosunku pracy – najnowsza wykładnia,
7. Zasady poprawnej zmiany postaci dokumentacji pracowniczej w razie podjęcia przez pracodawcę decyzji o prowadzeniu jej (w całości lub w części) w postaci elektronicznej,
8. Zasady prowadzenia dokumentacji elektronicznej na bieżąco – problemy praktyczne,
9. Nadchodzące zmiany w przepisach prawa pracy dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych, w tym stosowania monitoringu i pozyskiwania danych na potrzeby zfśs, (druk sejmowy nr 3050), w szczególności:
kolejne, nowe kwestionariusze osobowe (zmiana treści kwestionariuszy w związku z nowelizacją Kodeksu pracy),
• oświadczenia od pracowników przetwarzających dane wskazane w art. 9 ust. 1 i 10 RODO.

PROWADZĄCY:

MONIKA FRĄCZEK Specjalista prawa pracy, przez 16 lat pracownik Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Ma bogate doświadczenie w pracach legislacyjnych i sporządzaniu opinii prawnych. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych (w tym rodzicielskich), planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań z zakresu prawa pracy. Współpracowała m.in. ze Służbą Pracowniczą, Praca i Zabezpieczeniem Społecznym, a także z wieloma wydawnictwami branżowymi. Posiada wieloletnią praktykę trenerską, w tym w szkoleniach kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, przedstawicieli pracowników, a także osób zarządzających zakładami pracy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY