Data
2019-09-24
Miejsce
Warszawa
Cena
590 do 9.09.2019, 790 od 10.09.2019 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2019-09-09 cena wynosi 590 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

NOWE ZASADY I PRZEPISY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁACH KADR I HR. Jak wykazać zgodność z RODO oraz przepisami sektorowymi aby nie narazić się na kontrole UODO?

RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest bezpośrednio stosowane od 25 maja 2018 roku, ale właśnie przez swój ogólny charakter często bywa nadinterpretowane i nadgorliwie stosowane, również w zakresie przetwarzania danych w związku z zatrudnieniem. Miało być to uporządkowane zmianami w przepisach sektorowych wdrożonych ustawą z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO. Zmiany wprowadzono w 162 ustawach, między innymi w Kodeksie Pracy, czy ustawie o ZFŚS. Są one dość istotne, niestety nie najszczęśliwsze, zwłaszcza dla pracodawców, jako administratorów danych. Do tego dochodzi jeszcze ustawa o dokumentach publicznych i zakaz kserowania większości dokumentów, które do tej pory pracodawcy gromadzili. Podczas szkolenia zostaną omówione te zmiany, przećwiczone konkretne przykłady i sytuacje, przedstawione praktyczne aspekty stosowania RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów sektorowych, a także praw i obowiązków administratorów oraz IOD.

Szkolenie prowadzone w konwencji warsztatowej tj. z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów oraz z wykorzystaniem praktycznych ćwiczeń i przykładów. Omawiane są najbardziej aktualne problemy i zagadnienia dotyczące przetwarzania danych w związku z zatrudnieniem. Ze względu na wiedzę i wieloletnią praktykę zawodową prowadzącego, szkolenie daje gwarancję, iż otrzymają Państwo pełną, rzetelną i praktyczną wiedzę oraz praktyczne wskazówki jak przygotować Działy Kadr, HR do stosowania RODO, a przede wszystkim przepisów szczegółowych dotyczących prawa pracy. Formuła spotkania pozwala na aktywny udział słuchaczy przez co na bieżąco można uzyskać odpowiedź na każde pytanie przy okazji wymieniając swoje spostrzeżenia z innymi uczestnikami warsztatu.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, ale i organizacyjno-technicznym. Przedstawione będą praktyczne aspekty ochrony danych osobowych. Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne wzory niezbędnych dokumentów i instrukcji dla prawidłowej realizacji przepisów o ochronie danych osobowych w kadrach.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Obowiązki pracodawcy, jako administratora danych, wynikające z RODO.

2. Administrator, a podmiot przetwarzający. Kto jest procesorem, kiedy pracodawca powierza dane osobowe do przetwarzania i dlaczego medycyna pracy nie jest podmiotem przetwarzającym. Przykłady umów powierzenia. Ćwiczenia i warsztaty na przykładach z powierzania i udostępniania danych.

3. Podstawy przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem danych wrażliwych. Kiedy, na co i jaka zgoda, a kiedy realizacja obowiązków prawnych. Przykłady klauzul zgód i klauzul informacyjnych.

4. Zasady przetwarzania danych osobowych:
– jak wykazać rozliczalność, tj. przetwarzanie danych zgodnie z RODO;
– minimalizacja i adekwatność przetwarzanych danych w kontekście zmian w Kodeksie Pracy;
– prawidłowość danych – jak dbać o ich aktualność, prawdziwość, kiedy i jak usuwać zbędne;
– ograniczenie przechowywania, czasowość – jak długo przechowywać dane i czy były pracownik ma prawo do usuwania swoich danych, do bycia zapomnianym;
– poufność i integralność danych – organizacyjne i techniczne środki zapewniające bezpieczeństwo danym i minimalizację ich nieautoryzowanych zmian.

5. Ustawa o dokumentach publicznych i zakaz wykonywania kopii dokumentu publicznego, a więc również paszportu, prawa jazdy, karty pojazdu czy legitymacji potwierdzającej np. niepełnosprawność, oraz wielu innych. Za nieuprawnione wykonanie repliki dokumentu publicznego może grozić grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

6. Obowiązki i uprawnienia informacyjne przy przetwarzaniu danych Kadrowych. Przykłady klauzul informacyjnych. Ćwiczenia z wypełniania obowiązku informacyjnego.

7. Wizerunek pracownika – identyfikatory, newsletter, opublikowanie w zakładzie pracy w celach informacyjnych. Kiedy wymagana jest zgoda pracownika?

8. Czego nie powinna zawierać lista obecności i gdzie może być przechowywana?

9. Służbowe, jawne dane pracowników. Jakie dane pracowników pracodawca może upubliczniać i przekazywać kontrahentom i dlaczego nie jest to powierzenie danych do przetwarzania w rozumieniu art. 28 RODO.

10. Dane osobowe a ZFŚS. Przetwarzanie danych osobowych pracowników i ich rodzin w związku ze świadczeniami jakie przysługują u Pracodawcy (ZFŚS). Co powinien zawierać aktualny Regulamin ZFŚS.

11. Udzielanie informacji drogą telefoniczną na temat pracowników.

12. Zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika. Nowe wzory pomocnicze: kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kwestionariusza osobowego dla pracownika.

13. Nowe zasady stosowania monitoringu w zakładzie pracy. Przykłady Regulaminów monitoringu;
– jak zgodnie z prawem stosować monitoring wizyjny;
– monitoring poczty elektronicznej pracownika;
– monitorowanie odwiedzanych stron www w czasie pracy;
– oprogramowanie „szpiegujące” na komputerze firmowym i prywatnym, wykorzystywanym do celów służbowych.

14. Rodzaje zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Polityki wewnętrzne. Przykładowe wzory.

15. Warsztaty z zarządzania ryzykiem przy rekrutacji pracowników.

16. Inspektor Ochrony Danych:
– wyznaczenie Inspektora ochrony danych. Dla kogo obowiązkowe, a kiedy opcjonalne;
– wymagania dla kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych;
– status inspektora ochrony danych i jak uniknąć konfliktu interesów. Dlaczego osoba odpowiedzialna za sprawy kadrowe nie może pełnić jednocześnie funkcji IOD?
– zadania IOD i jak dokumentować ich realizację. Przykłady planów sprawdzeń i sprawozdań.

17. Kontrole i kary nałożone przez UODO. Z czego wynikały i na co zwrócić uwagę aby uniknąć finansowych i administracyjnych konsekwencji.

PROWADZĄCY:

PIOTR GLEN Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji w bardzo wielu różnego rodzaju instytucjach. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie Inspektor Ochrony Danych, pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu publikacji w zakresie ochrony danych osobowych. Konsultant i ekspert w wiodących wydawnictwach i portalach prawniczych jak Wolters Kluwer, LEX, czy Infor.pl . Trener, wykładowca, prelegent na licznych konferencjach. Wysoko ceniony za praktyczne podejście do zagadnień ochrony informacji i stosowania przepisów prawa w tym zakresie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY