Data
2017-10-12
Miejsce
Warszawa
Cena
590/790 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2017-09-27 cena wynosi 590 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

NOWELIZACJA PRZEPISÓW O ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW W POLSCE – zmiany od stycznia 2018 r.

Szkolenie ma na celu omówienie zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce, w tym w oparciu o nowe zezwolenia sezonowe. Podczas szkolenia zostaną przedstawione  zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmiany dotyczące dotychczasowej procedury oświadczeń.

Czy  wiesz, że:

 • nowe zezwolenia sezonowe wejdą w życie od stycznia 2018 r. !
 • wprowadzone zostaną nowe zezwolenia na pobyt i pracę !
 • od stycznia 2018 r. wejdą w życie zmiany dotyczące „oświadczeń” dla obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii, Gruzji oraz Armenii !
 • od stycznia 2018 r. dla określonych zawodów nie będzie można rejestrować „oświadczeń” dla obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii, Gruzji oraz Armenii !
 • zmianie ulegają przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy regulującej zatrudnianie cudzoziemców !
 • obywatele Ukrainy nie potrzebują wiz do pracy w Polsce !
 • kary za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca będą sięgać nawet do 30 tyś zł !
 • nielegalne zatrudnienie może został uznane za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3 !

Te i inne zagadnienia będą przedmiotem szkolenia prowadzonego przez specjalistę, praktyka w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. Tematyka szkolenie na bieżąco uwzględniało będzie problemy zgłaszane przez uczestników.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Nowe przepisy w zakresie tzw. „oświadczeń”:
 • zmiana miejsca uregulowania „oświadczeń”;
 • zmiana pojęcia „oświadczenia”;
 • zmiana procedury uzyskania oświadczenia/decyzje administracyjne;
 • odmowa uzyskania „oświadczenia”;
 • zmiana treści „oświadczenia”;
 • dodatkowe obowiązki dla podmiotów chcących legalizować pracę poprzez oświadczenie.
 1. Nowy rodzaj legalizacji pracy cudzoziemców – zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca:
 • co to jest praca sezonowa;
 • jakie podmioty mogą ubiegać się o zezwolenia sezonowe;
 • jakich krajów dotyczy zezwolenie sezonowe;
 • organ wydający zezwolenie;
 • procedura uzyskania zezwolenia;
 • treść zezwolenia;
 • okres zezwolenia;
 • zmiana zezwolenia;
 • przedłużenie zezwolenia;
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
 • obowiązki podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi po uzyskaniu zezwolenia.
 1. Nowe zezwolenie na pobyt i pracę sezonową cudzoziemców na terenie Polski:
 • co to jest zezwolenie na pobyt i pracę sezonową;
 • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie;
 • organ wydający zezwolenie;
 • procedura uzyskania zezwolenia;
 • treść zezwolenia;
 • okres zezwolenia;
 • zmiana zezwolenia;
 • przedłużenie zezwolenia;
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
 • obowiązki cudzoziemca i przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.
 1. Nowe przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców:
 • zmiana definicji powierzenia wykonywania pracy przez cudzoziemca;
 • zmiana definicji wykonywania pracy przez cudzoziemca;
 • zmiany dotyczące wynagrodzeń cudzoziemców;
 • zmiany dotyczące umów cywilnoprawnych/umów o pracę cudzoziemców;
 • elektroniczne zezwolenia na pracę cudzoziemców;
 • nowe wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców;
 • wyższe kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom.
 1. Nowe regulacje a legalny pobyt cudzoziemców na terenie Polski:
 • dokumenty umożliwiające przyjazd i zameldowanie obywateli Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • poruszanie się cudzoziemców w Polsce w ramach ruchu bezwizowego,
 • paszporty biometryczne;
 • wizy „pozytywne: oraz „negatywne” (bez możliwości pracy);
 • zezwolenia na pobyt;
 • pozostałe dokumenty legalizujące pobyt w tzw. „procedurze”.
 1. Nowe regulacje a zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce:
 • krótkie okresy pracy nie wymagające uzyskania zezwoleń na pracę w Polsce;
 • analiza konkretnych prac, których wykonywanie nie wymaga otrzymania zezwolenia na pracę w Polsce;
 • praca w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji, zwalniających z potrzeby posiadania zezwolenia na pracę.
 1. Nowe regulacje a zezwolenia na pracę cudzoziemców na terenie Polski:
 • zezwolenia na pracę;
 • zezwolenia na pobyt i pracę:
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
 1. Nowe regulacje a skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca:
 • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy – mandaty karne, postępowanie przed sądem;
 • sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wykroczenia, przestępstwa;
 • inne konsekwencje związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca – wydalenie cudzoziemca
  z Polski, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę.

 

PROWADZĄCY:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Specjalista, praktyk w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadził dziesiątki szkoleń dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów oraz innych organów i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sadu Okręgowego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY