Data
2017-12-15
Miejsce
Warszawa
Cena
590/790 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2017-11-30 cena wynosi 590 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

NOWELIZACJA PRZEPISÓW O ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW W POLSCE – zmiany od stycznia 2018 r.

Szkolenie ma na celu omówienie zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce, w tym w oparciu o nowe zezwolenia sezonowe. Podczas szkolenia zostaną przedstawione  zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmiany dotyczące dotychczasowej procedury oświadczeń.

Czy wiesz, że:

  • nowe zezwolenia sezonowe wejdą w życie od stycznia 2018 r. !
  • wprowadzone zostaną nowe zezwolenia na pobyt i pracę !
  • od stycznia 2018 r. wejdą w życie zmiany dotyczące „oświadczeń” dla obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii, Gruzji oraz Armenii !
  • od stycznia 2018 r. dla określonych zawodów nie będzie można rejestrować „oświadczeń” dla obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii, Gruzji oraz Armenii !
  • zmianie ulegają przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy regulującej zatrudnianie cudzoziemców !
  • obywatele Ukrainy nie potrzebują wiz do pracy w Polsce !
  • kary za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca będą sięgać nawet do 30 tyś zł !
  • nielegalne zatrudnienie może został uznane za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3 !

Te i inne zagadnienia będą przedmiotem szkolenia prowadzonego przez specjalistę, praktyka w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. Tematyka szkolenie na bieżąco uwzględniało będzie problemy zgłaszane przez uczestników.

PROWADZĄCY:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Specjalista, praktyk w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadził dziesiątki szkoleń dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów oraz innych organów i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sadu Okręgowego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY