Data
2017-10-19
Miejsce
Warszawa
Cena
390 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

OGÓLNOPOLSKI KONGRES PRAWA PRACY – „Prawo pracy 2017/2018 – kluczowe nowelizacje 2017 oraz planowane zmiany w 2018”

PROGRAM

08:30- 09:00 Rejestracja, Kawa powitalna

09:00 – 09.15 Prezentacja Firmy Most Wanted! Sp. z o.o.

09:15- 10:00 Zmiany zasad korzystania przez pracowników z ochrony przedemerytalnej od 1 października 2017 r.

 • Czy ochrona będzie mogła trwać nadal mimo osiągniecia wieku emerytalnego?
 • Jakie będą różnice w zakresie ochrony pomiędzy osobami które z niej korzystały przed zmianą i pracownikami których ochrona zacznie się od 1.10.2017 r.?
 • Kiedy okres ochrony będzie liczony od 1.10.2017 r.?
 • Jaka ochrona będzie przysługiwała osobom niezatrudnionym w dniu wejścia w życie zmian, jeśli potem podejmą pracę?

Planowana od 1 czerwca 2018 r. elektronizacja akt osobowych – czy przyniesie efekty?

 • Jakie będą zasady zmiany postaci akt z papierowej na elektroniczną?
 • Kiedy akta osobowe będą mogły być prowadzone tylko elektronicznie?
 • Czy byłym pracownikom trzeba będzie wydawać kopie dokumentacji pracowniczej?
 • Kiedy dokumentacja kadrowa będzie mogła być zniszczona po 10 latach?
 • Na czym będą polegały nowe raporty informacyjne, które będzie trzeba składać w ZUS?
 • Jaka dokumentacja będzie musiała być przechowywana 50 lat?

Prelegent: Łukasz Prasołek

10.00 – 10.15 pytania z Sali do prelegenta

10.15- 10.30 PRZERWA

10.30- 11.15 Największe problemy praktyczne ze stosowaniem minimalnego wynagrodzenia u zleceniobiorców oraz kontrole PIP w tym zakresie po 1 stycznia 2017 r.

 • Zasady wynagradzania zleceniobiorców w 2017 r.
 • Umowy z osobami niewykonującymi działalności gospodarczej
 • Umowy z przedsiębiorcami
 • Konieczność comiesięcznych wypłat (od 1.01.2017 r.)
 • Ewidencja godzin świadczenia usług (od 1.01.2017 r.)
 • Umowy wyłączone z minimalnego wynagrodzenia
 • Kara za naruszenia związane z minimalnym wynagrodzeniem
 • Kara za recydywę
 • Kontrola PIP w zakresie minimalnego wynagrodzenia

Prelegent: Paweł Ziółkowski

11.15 – 11.30 pytania z Sali do prelegenta

11.30- 11.45 PRZERWA

11.45 – 12.30   Zmiana przepisów prawa  w zakresie ochrony danych osobowych w 2018 r. – więcej obowiązków dla pracodawców i praw dla pracowników

 • RODO – podstawowe założenia;
 • Wpływ RODO na pracodawców. Nowe obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych;
 • Prawo kandydata/pracownika do interwencji w dane osobowe (prawo do bycia zapomnianym, prawo do informacji o naruszeniu ochrony danych, czy prawo do przeniesienia danych);
 • Nowe uprawnienia GIODO;
 • Konsekwencje naruszenia nowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Prelegent: Edyta Defańska-Czujko

12.30 – 12.45 pytania z Sali do prelegenta

12.45 – 13.30 LUNCH

13.30 – 14.15 Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania pracowników tymczasowych – konieczność czy dalsze utrudnienia dla pracodawców?

 • Cel i geneza zmian wprowadzonych 1 czerwca 2017
 • Główne zmiany i ich wpływ na funkcjonowanie pracodawcy-użytkownika i agencji pracy tymczasowej
 • Ocena zmian

Prelegent: Agnieszka Lechman-Filipiak

14.15 – 14.30 pytania z Sali do prelegenta

14.30 – 14.45 PRZERWA

14.45 – 15.30 Obowiązek wydania świadectwa pracy z zachowaniem wymaganych procedur i terminów po nowelizacjach w styczniu i czerwcu 2017 r., praktyczna wykładnia dotycząca kwestii wątpliwych oraz dalsze, planowane zmiany

 • Zasady wydawania świadectw pracy, gdy współpraca stron stosunku pracy jest kontynuowana na podstawie kolejnych stosunków pracy,
 • Wzór świadectwa pracy obowiązujący od 1 czerwca br., opinie dotycząc możliwości wyboru wzoru świadectwa pracy, wypełnianie świadectwa pracy w zakresie dotyczącym korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich,
 • Zasady wydawania świadectwa pracy osobom uprawnionym do jego odbioru, w tym uprawnionym do uzyskania świadectwa pracy po zmarłym pracowniku,
 • Obowiązujące od 1 czerwca br. terminy na wydanie sprostowanego świadectwa pracy oraz na uzupełnienie świadectwa pracy oraz nowe, obowiązujące od 1 czerwca br. regulacje dotyczące wydawania świadectwa pracy w wyniku ugody (dotyczącej ustania zatrudnienia),
 • Możliwość sprostowania świadectwa pracy po terminie albo z inicjatywy pracodawcy oraz zasady sporządzania poprawnego odpisu świadectwa pracy – zgodnie z orzecznictwem i wykładnią,
 • Dalsze, planowane zmiany w przepisach dotyczących świadectw pracy mające na celu ułatwienie pracownikom uzyskania świadectwa pracy.

Prelegent: Monika Frączek

15.30 – 15.45 pytania z Sali do prelegenta

15.45 – 16.00 Losowanie nagród i zakończenie konferencji

 

Cena obejmuje: udział w całodziennym wydarzeniu, przerwy kawowe, lunch oraz materiały w formie elektronicznej.

Miejsce Kongresu: Warszawa, Hotel Belweder Rezydencja Klonowa ***, ul. Flory 2

Drugiego dnia Konferencji odbędzie się warsztat pt. „Czas pracy 2017/2018. Teoria oraz praktyka planowania i rozliczania czasu pracy, planowane zmiany w 2018 r.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:

http://kongresprawapracy.pl/konferencje/?p=1

 

 

PROWADZĄCY:

Magdalena Zamojska i Karol Zamojski

SERDECZNIE ZAPRASZAMY