Data
2019-03-21
Miejsce
Warszawa
Cena
490 do 28.02.2019 oraz dla Klientów MW!, 590 od 1.03.2019 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2019-02-28 cena wynosi 490 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

OGÓLNOPOLSKI KONGRES PRAWA PRACY „Prawo pracy w 2019 r. Nowelizacje przepisów wyzwaniem dla pracodawców” – Dzień I

Z przyjemnością spotkamy się z Państwem w Warszawie podczas 40. edycji Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy. To najlepsza okazja do zdobycia unikalnej wiedzy i inspiracji od doświadczonych ekspertów w zakresie prawa pracy. Mamy nadzieję, że udział w naszym wydarzeniu przybliży Państwu nowelizacje, które weszły w życie w 2018 roku oraz zmiany planowane na 2019 rok. Do zobaczenia niebawem w zacnym
gronie praktyków!

PROGRAM KONFERENCJI:

08:15 – 08:45 Rejestracja, Kawa powitalna

08:45 – 09.00 Prezentacja Firmy Most Wanted! Sp. z o.o.

09:00- 09:45 Monitoring wizyjny i kontrola poczty elektronicznej pracownika w ryzach Kodeksu Pracy od 25 maja 2018 r. Na ile może pozwolić sobie Pracodawca?

• Pojęcie monitoringu pracowników w miejscu pracy;
• Dopuszczalne formy kontrolowania pracowników;
• Sposób wprowadzenia monitoringu;
• Nagrania z monitoringu wizyjnego jako dowody w sprawach cywilnych;
• Możliwe roszczenia pracowników.

Prelegentka: Edyta Defańska – Czujko, Adwokat w Kancelarii CRIDO Legal

09.45 – 10.00 pytania z Sali do Prelegentki

10.00- 10.15 PRZERWA

10.15- 11.00 Tajemnica przedsiębiorstwa pracodawcy, przejmowanie klientów przez byłych pracowników oraz zakaz konkurencji w świetle najnowszych zmian oraz orzecznictwa sądów pracy

• Obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa a zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej – różnice, podobieństwa, praktyczne zastosowanie;
• Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa oraz okres jej trwania;
• Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej w czasie i po ustaniu stosunku pracy – jak prawidłowo wprowadzić, weryfikować i wyciągać konsekwencje?
• Zakaz prowadzenia dodatkowej działalności nie-konkurencyjnej – czy jest zgodny z prawem?
• „Przejmowanie” klientów przez byłych pracowników – jak zapobiegać?

Prelegent: Michał Szuszczyński, Radca prawny, wspólnik w Kancelarii SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA

11.00 – 11.15 pytania z Sali do Prelegenta

11.15 – 12.00 Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki dla pracodawców. Kto musi być gotowy na 1 lipca 2019 r.?

• Pracownicze Programy Kapitałowe jako nowa (nie)obowiązkowa forma oszczędzania;
• Kto jest zobowiązany do prowadzenia PPK;
• Wprowadzenie PPK w zakładzie pracy – kolejne kroki, terminy i obowiązki;
• Ile to będzie kosztować? – koszty pracodawcy i pracowników;
• Porównanie PPK i PPE – czy warto jeszcze utworzyć PPE?

Prelegent: Krzysztof Gąsior, Adwokat, partner w Kancelarii ZAWIRSKA GĄSIOR

12.00 – 12.15 pytania z Sali do Prelegenta

12.15 – 13.00 LUNCH

13.00 – 13.45 Nowe zasady dokonywania potrąceń komorniczych od 1 stycznia 2019 r.

• Potrącenia ze stosunku pracy: zasady dokonywania potrąceń, kolejność potrąceń, wysokość potrąceń, kwota wolna od potrąceń, potrącenia dobrowolne, składka na PPK a potrącenia od 1 lipca 2019 r.;
• Potrącenia z zasiłków: zasady dokonywania potrąceń, kolejność potrąceń, wysokość potrąceń, kwoty wolne (zmiany od lipca 2018 r.);
• Potrącenia z ZFŚS: czy i ewentualnie kiedy świadczenia z ZFŚS podlegają potrąceniom, w jakiej wysokości dokonuje się potrąceń z ZFŚS?
• Potrącenia z umów cywilnoprawnych: stan do końca 2018, wprowadzenie kolejności potrąceń, wprowadzenie limitów potrąceń, zasady dokonywania potrąceń z umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2019 r.

Prelegent: Paweł Ziółkowski, Prawnik, trener, publicysta

13.45 – 14.00 pytania z Sali do Prelegenta

14.00 – 14.45 RODO w kadrach – możliwości i ograniczenia

• Zasady pozyskiwania danych osobowych w prawie pracy – zgoda czy prawo ?
• Zasady ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji – CV, rozmowa kwalifikacyjna, czego można żądać, o co można prosić, a o co w ogóle nie można prosić;
• Ochrona danych osobowych w okresie zatrudnienia – fundusz świadczeń socjalnych, fotografie, zasady budowania strony internetowej pracodawcy (dane informacyjne pracowników adresy mailowe, numery telefonów, nazwy stanowiska), badanie lekarskie, linie papilarne pracownika, współpraca pracodawcy z organizacjami związkowymi w aspekcie ochrony danych osobowych.

Prelegent: Piotr Wojciechowski, Adwokat, publicysta, ekspert prawa pracy

14.45 – 15.00 pytania z Sali do Prelegenta

15.00 – 15.15 PRZERWA

15.15 – 16.00 Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi po zmianach od 1 stycznia 2019 r.

• Z jakich uprawnień mogą korzystać związkowcy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych?
• Jak według nowych zasad ustala się reprezentatywność zakładowych organizacji związkowych?
• Jakie będą zmiany w obowiązkach sprawozdawczych związków względem pracodawcy?
• Jakich informacji musi udzielać pracodawca związkom zawodowym po zmianach?
• Jakie są zasady konsultowania regulaminów wewnątrzzakładowych w przypadku działania u pracodawcy kilku organizacji związkowych?
• Jakie zmiany w zakresie szczególnej ochrony działaczy związkowych wprowadzono od stycznia 2019 r.?

Prelegent: Łukasz Prasołek, Prawnik, publicysta, ekspert prawa pracy

16.00 – 16.15 pytania z Sali do Prelegenta

16.15 – 16.30 Rozdanie nagród i podziękowanie za udział w wydarzeniu

Program kongresu może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

 

Cena obejmuje: udział w całodziennym wydarzeniu, przerwy kawowe, lunch oraz materiały w formie elektronicznej.

Miejsce Kongresu: Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower ul. Chłodna 51

Drugiego dnia Konferencji odbędą się dwa warsztaty pt.

Od zatrudnienia do zwolnienia – dokumentacja pracownicza z uwzględnieniem RODO oraz zmian od 1.01.2019 r. – OKPP Dzień II – Warsztat 1

oraz

Planowanie i rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem zmian w dokumentacji pracowniczej obowiązujących od 2019 r. – OKPP Dzień II – Warsztat 2

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:

http://kongresprawapracy.pl/konferencje/prawo-pracy-w-2019-r-warszawa-03-2019/o-konferencji-warszawa-2019/http://kongresprawapracy.pl/konferencje/?p=1

PROWADZĄCY:

Magdalena i Karol Zamojscy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 8553818 bytes) in /home/mostwanted/ftp/wp-includes/wp-db.php on line 1978