Data
2019-05-23
Miejsce
Poznań
Cena
390 do 30.04.2019 oraz dla Klientów MW!, 490 od 1.05.2019 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2019-04-30 cena wynosi 390 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

OGÓLNOPOLSKI KONGRES PRAWA PRACY „Prawo pracy w 2019 roku – zmieniające się przepisy w świetle obowiązków i praw pracodawcy” – Dzień I

Z przyjemnością spotkamy się z Państwem w dniach 23-24 maja w Poznaniu podczas 41. edycji Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy. Warto wykorzystać tę okazję do zdobycia unikalnej wiedzy i praktycznych wskazówek od ekspertów prawa pracy. Tutaj też będzie można znaleźć inspirację i aktywnie uczestniczyć w networkingu. Do zobaczenia niebawem w zacnym gronie praktyków!

PROGRAM KONFERENCJI:

08:15 – 08:45 Rejestracja, Kawa powitalna

08:45 – 09.00 Prezentacja Grupy Most Wanted! Sp. z o.o.

09:00- 10:00 Pracownicze Plany Kapitałowe wyzwaniem dla pracodawców – jak je założyć i prowadzić?
• Na czym polega PPK?
• Najważniejsze terminy przy zakładaniu i prowadzeniu PPK;
• Procedura zakładania PPK;
• Jak wybrać instytucję finansową zarządzającą PPK?
• Dobrowolność PPK – na czym polega?
• Obowiązki podmiotów zatrudniających;
• Odpowiedzialność za naruszenie przepisów.

Prelegent: Łukasz Kuczkowski, Radca prawny, partner w Kancelarii RACZKOWSKI PARUCH

10.00 – 10.15 Pytania od uczestników

10.15- 10.30 PRZERWA

10.30- 11.15 Tajemnica przedsiębiorstwa pracodawcy, przejmowanie klientów przez byłych pracowników oraz zakaz konkurencji w świetle najnowszych zmian oraz orzecznictwa sądów pracy
• Obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa a zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej – różnice, podobieństwa, praktyczne zastosowanie;
• Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa oraz okres jej trwania;
• Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej w czasie i po ustaniu stosunku pracy – jak prawidłowo wprowadzić, weryfikować i wyciągać konsekwencje?
• Zakaz prowadzenia dodatkowej działalności nie-konkurencyjnej – czy jest zgodny z prawem?
• „Przejmowanie” klientów przez byłych pracowników – jak zapobiegać?

Prelegent: Michał Szuszczyński, Radca prawny, wspólnik w Kancelarii Prawa Pracy SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA

11.15 – 11.30 Pytania od uczestników

11.30 – 12.15 Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – nowe obowiązki dla działu HR
• Założenia nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;
• Rola działu HR na kształt wewnętrznej struktury organizacyjnej;
• Wdrożenie procedury sygnalizacji i prowadzenie postępowań wyjaśniających – zadania dla HR.

Prelegentka: Edyta Defańska – Czujko, Adwokat w Kancelarii CRIDO Legal

12.15 – 12.30 Pytania od uczestników

12.30 – 13.15 LUNCH

13.15 – 14.00 Planowane zmiany kodeksu pracy w związku z dostosowywaniem przepisów do RODO
• Nowy zakres danych, jakich pracodawca może żądać od kandydata od pracy lub pracownika;
• Zgoda jako podstawa przetwarzania przez pracodawcę danych zwykłych lub szczególnej kategorii pracownika;
• Warunki udzielania zgody przez pracownika i konsekwencje jej nieudzielenia.

Prelegentka: Paulina Filipczak Zawadzka, Radca prawny, właścicielka Kancelarii PFZ

14.00 – 14.15 Pytania od uczestników

14.15 – 15.00 Telepraca jako sposób na obniżenie kosztów pracy i dostosowanie się do potrzeb pracowników
• Telepraca a inne możliwości świadczenia pracy na odległość;
• Środki komunikacji elektronicznej;
• Ustalenie warunków stosowania telepracy;
• Wniosek o wykonywanie pracy w formie telepracy (od 6.06.2018 r.);
• Kiedy pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika (od 6.06.2018 r.);
• Obowiązki względem telepraco wnika;
• Sprzęt do teletransmisji lub ekwiwalent – skutki PIT i ZUS.

Prelegent: Paweł Ziółkowski, Prawnik, trener, publicysta

15.00 – 15.15 Pytania od uczestników

15.15 – 15.30 PRZERWA

15.30 – 16.15 Nowe przepisy o związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r.

• Ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych;
• Względny charakter zakazu. Zgoda zarządu zakładowej organizacji związkowej na uchylenie zakazu;
• Zakres podmiotowy zakazu – kogo obejmuje ochrona zmiany od stycznia 2019 r.;
• Rozszerzenie ochrony w na osoby niebędące pracownikami;
• Zakres przedmiotowy zakazu – tzw. szerszy zakaz wypowiadania;
• Wypowiedzenie lub rozwiązanie dokonane pracownikowi w okresie ochronnym;
• Wypowiedzenie lub rozwiązanie dokonane osobie innej niż pracownik w okresie ochronnym;
• Rekompensata pieniężna;
• Uchylenie ochrony w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy;
• Termin, w którym związek zawodowy może wyrazić zgodę na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku prawnego z działaczem albo na jednostronną zmianę warunków pracy lub wynagrodzenia na jego niekorzyść;
• Milcząca zgoda.

Prelegentka: Monika Jurkiewicz, Radca prawny, właścicielka Kancelarii MONIKA JURKIEWICZ

16.15 – 16.30 Pytania od uczestników

16.15 – 16.30 Rozdanie nagród i podziękowanie za udział w wydarzeniu

 

Program kongresu może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

 

Cena obejmuje: udział w całodziennym wydarzeniu, przerwy kawowe, lunch oraz materiały w formie elektronicznej.

Miejsce Kongresu: Poznań, Hotel Altus, ul. Św. Marcin 40

Drugiego dnia Konferencji odbędą się dwa warsztaty pt.

 

KOMPENDIUM DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ od zatrudnienia do zwolnienia z uwzględnieniem RODO oraz zmian od stycznia 2019 r. – OKPP Dzień II – Warsztat 1

oraz

PRAKTYCZNE ASPEKTY PLANOWANIA I ROZLICZANIA CZASU PRACY z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r. – OKPP Dzień II – Warsztat 2

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:

http://kongresprawapracy.pl/konferencje/prawo-pracy-w-2019-r-warszawa-03-2019/o-konferencji-warszawa-2019/http://kongresprawapracy.pl/konferencje/?p=1

PROWADZĄCY:

Magdalena i Karol Zamojscy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY