Data
2019-05-13
Miejsce
Warszawa
Cena
690 do 28.04.2019, 790 od 29.04.2019 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2019-04-28 cena wynosi 690 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY z uwzględnieniem zmian w dokumentacji pracowniczej obowiązujących od 2019 r.

Warsztaty adresujemy do osób zajmujących się planowaniem i rozliczaniem czasu pracy w organizacji. Podczas zajęć omówimy również praktyczne aspekty dokumentowania czasu pracy po zmianach od stycznia 2019 r.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zasady układania harmonogramów czasu pracy

• Jakie zasady w zakresie układania harmonogramów czasu pracy obowiązują pracodawców?
• W jakiej formie należy archiwizować zmiany wprowadzane do harmonogramów czasu pracy?
• Przez ile lat trzeba będzie przechowywać harmonogramy od 2019 r.?
• Czy posiadanie harmonogramu w systemie do zarządzania czasem pracy, w którym za pośrednictwem portalu pracowniczego zapoznaje się z nim pracownik jest wystarczające, aby uznać, że harmonogram jest przechowywany?
• Czy zmiany w zakresie dokumentacji wymuszą zmiany dotyczące wyglądu harmonogramów tworzonych elektronicznie?
• Czy harmonogram elektroniczny musi posiadać plik XML z wszystkimi metadanymi jak w przypadku dokumentacji w aktach osobowych?

2. Praca w godzinach nadliczbowych a nowe wymogi dotyczące dokumentacji

• Jak będzie należało dokumentować polecanie nadgodzin od 2019 r.?
• Czy wnioski o wyjścia prywatne będą musiały być przechowywane w dokumentacji czasu pracy, czy będzie nadal możliwe stosowanie książek wyjść?
• Czy wnioski o odbiory nadgodzin trzeba będzie przechowywać w aktach osobowych, czy wraz z dokumentacją z zakresu czasu pracy?
• Czy trzeba będzie na piśmie uzgadniać termin odbioru dnia wolnego za sobotę i taki dokument archiwizować?
• Jaki będzie okres przechowywania dokumentacji związanej z pracą w nadgodzinach?

3. Elementy, jakie musi zawierać ewidencja czasu pracy od 2019 r.

• Czy karta ewidencji czasu pracy będzie miała różne długości w zależności od przyjętego okresu rozliczeniowego?
• Czy w karcie będzie obowiązek wpisywania czasu pracy „od do”, zamiast liczby przepracowanych godzin np. 8?
• Jak będą wpisywane do kart ewidencji czasu pracy dyżuru pracowników?
• Czy w karcie trzeba będzie odznaczać dni wolne od pracy?
• Czy karta czasu pracy, podobnie jak harmonogramy, będzie musiała być podpisywana przez pracownika?

4. Nowa dokumentacja z zakresu czasu pracy

• Jakie wymagania będzie musiała spełniać dokumentacja czasu pracy prowadzona elektronicznie?
• Jakie dokumenty z dotychczasowych akt pracowniczych należy przechowywać w nowej dokumentacji czasu pracy?
• Jakie wnioski dotyczące czasu pracy należy przechowywać w nowej dokumentacji czasu pracy?
• Czy polecenia pracy w godzinach nadliczbowych wydane elektronicznie trzeba będzie drukować i przechowywać w dokumentacji czasu pracy?
• Jakie dokumenty dotyczące zadaniowego czasu pracy należało będzie archiwizować?
• Czy konieczne będzie przechowywanie wniosków o odbiór nadgodzin w postaci czasu wolnego od pracy?
• Czy dokumentacja z zakresu czasu pracy może być prowadzona w sposób elektroniczny, jeśli akta pracownicze będą nadal prowadzone w tradycyjnej formie?
• Jak dołączyć do dokumentacji elektronicznej czasu pracy wniosek pracownika o indywidualny rozkład czasu pracy?

PROWADZĄCY:

ŁUKASZ PRASOŁEK Ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003 – 2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, w latach 2006 – 2010 wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania UW, a w latach 2006 – 2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek. Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do kodeksu pracy, ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Jest również stałym współpracownikiem dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych. Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY