Data
2019-09-20
Miejsce
Warszawa
Cena
590 do 5.09.2019, 790 od 6.09.2019 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2019-09-05 cena wynosi 590 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 2020 – tworzenie, finansowanie, wypłacanie środków, obsługa, konsekwencje podatkowe

Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie tematyki pracowniczych planów kapitałowych zarówno od strony teorii, jak i praktyki. W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady tworzenia PPK, podstawa naliczania PPK, zasady dysponowania środkami, zasady inwestowania czy konsekwencje podatkowe PPK.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
• Czym są PPK
• Cele wprowadzenia
• PPK a OFE – czy należy obawiać się przejęcia środków przez Skarb Państwa?
• Własność środków i zasady dziedziczenia
• PPK a PPE – kiedy prowadzenie PPE zwalnia od PPK

2. Tworzenie PPK
• Wejście w życie ustawy a obowiązek tworzenia PPK
• Wielkość pracodawcy a obowiązek tworzenia PPK
• Procedura i terminy
• Którzy pracodawcy mogą nie tworzyć PPK

3. Osoby podlegające PPK
• Podleganie składkom społecznym jako warunek podlegania pod PPK
• Osoby objęte PPK – pracownicy, zleceniobiorcy, członkowie rad nadzorczych
• Wiek osoby zatrudnionej a podleganie pod PPK
• Student na zleceniu a PPK
• Dobrowolny charakter PPK
• Zasady rezygnacji z PPK
• Osoby na macierzyńskim i wychowawczym – zmiany od 25.06.2019 r.

4. Wpłaty na PPK
• Podstawa naliczania PPK
• Zniesienie górnej granicy podstawy wymiaru składek od 25.06.2019 r.
• Przychody poza podstawą
• Wpłaty finansowane przez pracownika
• Wpłaty finansowane przez pracodawcę
• Wpłaty finansowane przez Skarb Państwa (wpłata powitalna i dopłaty roczne)
• Pierwszeństwo składek na PPK przed innymi potrąceniami

5. Dysponowanie środkami
• Zapisanie się i wystąpienie z PPK
• Zmiana pracodawcy
• Rozwód lub unieważnienia małżeństwa
• Śmierć uczestnika
• Rozporządzanie środkami
• Wypłata środków (w tym wypłata transferowa) przed 60
• Wypłata środków po 60
• Zwrot środków na wniosek uczestnika
• Wypłata inwestycyjna
• Wypłata związana z chorobą

6. Obsługa PPK
• Zasady inwestowania
• Koszty zarządzania
• Nadzór nad funkcjonowaniem
• Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych
• Portal PPK
• Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne
• Nadzór nad funkcjonowaniem PPK.

7. Konsekwencje podatkowe PPK
• Podatkowe konsekwencje wpłat na PPK
• Podatkowe konsekwencje wypłat

8. Przepisy karne

PROWADZĄCY:

PAWEŁ ZIÓŁKOWSKI Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY