Data
2019-04-25
Miejsce
Łódź
Cena
490 do 10.04.2019, 690 od 11.04.2019 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2019-04-10 cena wynosi 490 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

PRAWO PRACY 2019 – dokumentacja pracownicza po zmianach, umowy, szkolenia BHP, monitoring, PPK

Celem warsztatu jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy min. na temat:

• prowadzenia dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej,
• trybu i zasad wydawania dokumentacji pracowniczej oraz obowiązków informacyjnych wobec pracowników,
• zmian w zakresie prowadzenia akt osobowych,
• możliwości ponownego zawarcia z pracownikiem umowy na okres próbny,
• zawierania umów o pracę na czas określony,
• planowanych zmian w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym,
• regulacji prawnych dotyczących stosowania monitoringu w zakładzie pracy,
• Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Warsztat kierujemy do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki zmian w prawie pracy, osób pracujących w działach personalnych, kadr i płac, jak również zarządzających zakładem pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od 01 stycznia 2019 r.

1. Prowadzenie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej
• procedura przejścia z prowadzenia dokumentacji pracowniczej z wersji papierowej na elektroniczną.

2. 10-letnia i 50-letnia archiwizacja dokumentacji pracowniczej – nowe regulacje prawne
• sposób liczenia 10-letniego terminu przechowywania dokumentacji pracowniczej.

3.Tryb i zasady wydawania dokumentacji pracowniczej oraz obowiązki informacyjne wobec pracowników
• jakie informacje oraz w jakie formie powinien pracodawca przekazać pracownikowi wydając mu świadectwo pracy?

4. Zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych – Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 września 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
• nowy podział akt osobowych,
• dokumenty, które powinny znaleźć się w poszczególnych częściach,
• dokumentowania i przechowywanie kar porządkowych nałożonych na pracownika w aktach osobowych.

II. Umowy o pracę

1. Możliwość ponownego zawarcia z pracownikiem umowy na okres próbny na podstawie art. 25 kodeksu pracy.

2.Zawieranie umów o pracę na czas określony- limity 33/3
• w jakich przypadkach do umów na czas określony nie stosujemy limitów 33/3,
• zatrudnienie pracownika po kilkuletniej przerwie a limity 33/3.

III. Szkolenia okresowe bhp

1. Planowane zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
• dla których grup pracowników nastąpi ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP,
• czy pracodawca zatrudniający do 50 pracowników będzie mógł samodzielnie wykonywać zadania służby BHP?

IV. Monitoring w zakładzie pracy -art. 222 kodeksu pracy

1. Regulacje prawne dotyczące stosowania monitoringu w zakładzie pracy
• dopuszczalne formy monitoringu,
• w jaki sposób pracodawca informuje pracowników o wprowadzonym monitoringu,
• przechowywanie danych z monitoringu.

2. Niezbędna dokumentacja związana z zastosowaniem monitoringu.

V. Pracownicze plany kapitałowe

1. Podmioty zobowiązane do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

2.O czym należy poinformować pracowników w związku z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

3. Z jakimi sankcjami powinni liczyć się pracodawcy w przypadku nieprzestrzegania przepisów związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

4. Rezygnacja z udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

 

PROWADZĄCY:

ELŻBIETA ZUCHMANTOWICZ Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego i studiów podyplomowych z BHP na Politechnice Łódzkiej i Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania zgodnych z normami ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004. Od 1999 roku właścicielka firmy konsultingowej, świadczącej usługi doradcze dla podmiotów gospodarczych w zakresie prawa pracy. Od wielu lat współpracuje z firmami szkoleniowymi. Prowadzi szkolenia z prawa pracy i BHP m.in. z czasu pracy, uprawnień rodzicielskich, obowiązków stron stosunku pracy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 8553818 bytes) in /home/mostwanted/ftp/wp-includes/wp-db.php on line 1978