Data
2018-02-27
Miejsce
Warszawa
Cena
Do 12.02.2018 - 690 PLN; od 13.02.2018 - 890 PLN PLN + VAT

Szkolenie na temat:

SKUTECZNA KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA w organizacji

Szkolenie poświęcone jest najnowszym wyzwaniom, trendom i narzędziom wykorzystywanym w komunikacji wewnętrznej. Uczestnicy dowiadują się jak określać planować komunikację wewnętrzną, tworzyć strategię, określać jej cele, a następnie mierzyć skuteczność swoich działań. Spotkanie ma formę warsztatu, w którym duży nacisk kładzie się na analizę case study z Polski i ze świata oraz samodzielną pracę uczestników.

 

Szkolenie stworzone z myślą o:

 • pracownikach odpowiadających za strategiczne planowanie i implementację komunikacji wewnętrznej w organizacji,
 • osobach odpowiadających za budowę wizerunku pracodawcy,
 • osobach, które chcą poszerzyć zakres swoich kompetencji o elementy budowy wizerunku pracodawcy.

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • zapoznają się z aktualnymi trendami i wyzwaniami z obszaru komunikacji wewnętrznej
 • poznają zasady określania celów, tworzenia strategii komunikacji wewnętrznej oraz pomiarów swoich działań
 • poznają najważniejsze narzędzia komunikacji wewnętrznej
 • dowiedzą się jak zarządzać sytuacją kryzysową w komunikacji wewnętrznej
 • zapoznają się z najciekawszymi case study z Polski i ze świata

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Czym jest komunikacja wewnętrzna?
  • Definicja komunikacji wewnętrznej
  • Konieczność czy opcja? Elementy, które należy wziąć pod uwagę rozpoczynając pracę nad strategią komunikacji wewnętrznej (wielkość organizacji, branża, czy struktura organizacji ma znaczenie?
  • Zadania komunikacji wewnętrznej
  • Korzyści i wyzwania
  • Elementy składowe strategii komunikacji wewnętrznej
  • Komunikacja wewnętrzna, a wewnętrznych employer branding
 1. Analiza
  • Audyt – analiza desk research, badania jakościowe, badania ilościowe, executive intrerviews
  • Badania zaangażowania pracowników
  • Badania kultury organizacyjnej
 1. Cele i odbiory działań
  • Od celów organizacji do celów komunikacji wewnętrznej. Zadania i cele zarządu
  • Potrzeby i oczekiwania pracowników, menedżerów, kierownictw
  • Praca na personach
  • Określanie KPI
 1. Strategia
  • Elementy strategii
  • Komunikacja EVP oraz budowa message house
  • Dokumenty i procesy wspierające budowę strategii
 1. Wybór narzędzi
  • Przegląd najważniejszych narzędzi, ich charakterystyka i zastosowanie
  • Narzędzia wspierające komunikację dwustronną
  • Angażowanie pracowników w procesy komunikacji wewnętrznej
  • Narzędzia tradycyjne vs digital interal communications
 1. Monitoring działań i pomiar skuteczności
  • Pomiar efektywności
  • Narzędzia monitoringu
 1. Bezpłatne narzędzia online ułatwiające prowadzenie projektów komunikacji wewnętrznej
 1. Pracownik – ambasador. Jak budować programy employee advocacy w mediach społecznościowych
  • Założenia
  • Kanały
  • Pomiar efektywności

PROWADZĄCY:

MAJA GOJTOWSKA: Wierzy, że firmy powinny traktować swoich pracowników przynajmniej tak dobrze, jak klientów. Ekspert w zakresie PR i komunikacji wewnętrznej z 8-letnim doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych organizacjach i agencjach public relations. Specjalizuje się w employer brandingu i komunikacji w obszarze rekrutacji i HR. O skutecznym budowaniu wizerunku pisze na stronie www.gojtowska.com.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY