Data
2017-10-06
Miejsce
Gdańsk
Cena
490/690 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2017-09-21 cena wynosi 490 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

UMOWY CYWILNOPRAWNE 2017 z uwzględnieniem ostatnich zmian

Celem warsztatu jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy min. na temat:

 • Różnic między umową o pracę a umową zlecenia,
 • Oskładkowania umów zlecenia,
 • Różnic między umową zlecenia a umową o dzieło,
 • Zapisów na umowie zwiększających bezpieczeństwo umów o dzieło w obliczu ZUS,
 • Minimalnego wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych,
 • Rozliczania umów cywilnoprawnych.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Możliwości korzystania z pracy najemnej
 • Stosunek pracy
 • Umowy cywilnoprawne
 • Samozatrudnienie
 • Zakaz zawierania umów cywilnoprawnych na warunkach umowy o pracę
 1. Umowa zlecenia
 • Konstrukcja umowy
 • Różnice między umową o pracę a umową zlecenia
 • Forma zawarcia umowy
 • Czy podpis na rachunku jest konieczny
 • Oskładkowanie umów zlecenia

– Zbiegi tytułów ubezpieczeniowych

– Konieczność uzyskiwania minimalnego wynagrodzenia z innego tytułu

– Jak ustalić, czy trzeba płacić składki

– Umowy ze studentami, emerytami, przedsiębiorcami, własnymi i cudzymi pracownikami itp.

 1. Umowa o dzieło
 • Konstrukcja umowy
 • Różnice między umową zlecenia a umową o dzieło
 • Dzieło a składki ZUS
 • Jakie argumenty stosuje ZUS przy podważaniu umów o dzieło
 • Zapisy na umowie zwiększające bezpieczeństwo umów o dzieło w obliczu ZUS
 1. Umowy przenoszące prawa autorskie
 • Stosunek pracy

– honoraria autorskie a urlopy i zwolnienia lekarskie

– honoraria autorskie a wynagrodzenie minimalne

 • Umowy o dzieło (utwór jako dzieło)
 • Inne umowy o przeniesienie praw autorskich
 • Kiedy mamy do czynienia z utworem – problemy praktyczne
 • Honoraria autorskie a składki ZUS
 1. Kontrakty menedżerskie
 • Czym jest kontrakt menedżerski
 • Kontrakt menedżerski a składki ZUS i PIT
 • Kontrakt menedżerski a działalność gospodarcza
 • Umowa na doradztwo jako sposób na obejście kontraktów
 1. Powołanie do organów osób prawnych
 • Sposoby zatrudniania członków zarządu
 • Powołanie, jako sposób na uniknięcie składek ZUS
 • Składki ZUS od członków rad nadzorczych
 • Możliwość wykorzystania powołania w sektorze publicznym
 1. Umowy cywilnoprawne w ramach samozatrudnienia
 • Czym jest samozatrudnienie
 • Dopuszczalność samozatrudnienia i ustawowe wyłączenia
 1. Minimalne wynagrodzenie przy umowach cywilnoprawnych
 • Umowy zlecenia a umowy o świadczenie usług
 • Zleceniobiorca (przyjmujący zlecenie) a świadczący usługi
 • Zasady wynagradzania zleceniobiorców
 • Periodyczność wypłat
 • Potwierdzanie godzin pracy
 • Liczba godzin na rachunku
 • Umowy wyłączone z minimalnego
 • Spodziewane kierunki zmian
 1. Rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • Przychody i koszty podatkowe
 • Podatkowe konsekwencje praw autorskich
 • Świadczenia wolne od podatku i składek ZUS – w tym podróże służbowe i świadczenia BHP

PROWADZĄCY:

PAWEŁ ZIÓŁKOWSKI Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY