Data
2018-03-23
Miejsce
Łódź
Cena
Do 8.03.2018 - 690 PLN; od 9.03.2018 - 890 PLN PLN + VAT

Szkolenie na temat:

WYNAGRODZENIA 2018 – kompleksowe warsztaty dla praktyków

Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie tematyki płac zarówno od strony teorii, jak i praktyki (niestety nie zawsze idą one w parze). W trakcie szkolenia porównane zostaną zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy i innych form zatrudniania. Szczególny nacisk zostanie położony zostanie na omówienie zmian w przepisach, które weszły życie na przełomie roku, a związane są z obowiązkiem stosowania minimalnego wynagrodzenia w umowach zlecenia.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Umowa o pracę na tle innych form zatrudnienia
 • umowa o pracę
 • umowy cywilnoprawne
 • samozatrudnienie
 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy a wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych
 • zasady wynagradzania
 • terminy wypłaty
 1. Ochrona wynagrodzenia ze stosunku pracy
 • obligatoryjny charakter wynagrodzenia
 • terminy zapłaty
 • brak możliwości zrzeczenia się
 • kwoty wolne od potrąceń
 1. Minimalne wynagrodzenie a stosunek pracy
 • co wchodzi do minimum
 • co wypłaca się obok minimum
 • minimum w pierwszym roku pracy
 • czy można pensję zasadniczą ustalić poniżej minimum
 • minimum a honoraria autorskie
 • minimum a wielkość etatu
 1. Minimalne wynagrodzenie a umowy cywilnoprawne
 • Wysokość minimalnego wynagrodzenia w podziale na pracowników i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne
 • Przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi
 • Minimalne wynagrodzenie w ramach relacji biznesowych (B2B)
 • Ewidencja godzin pracy przy zleceniu
 • Okresowość wypłat
 • Wadliwe wykonanie pracy a prawo do wynagrodzenie
 • Wyłączenia z minimum
 • Czy po 31 grudnia 2016 r. można zawierać nieodpłatne umowy zlecenia
 • Minimalne wynagrodzenie a umowy o dzieło
 • Minimalne wynagrodzenie a kontrakty menedżerskie
 1. Konsekwencje podatkowo-ubezpieczeniowe
 • przychody podatkowe
 • koszty uzyskania
 • zwolnienia podatkowo-ubezpieczeniowe
 • zbieg tytułów ubezpieczeniowych w ramach umowy zlecenia

PROWADZĄCY:

Paweł Ziółkowski Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY