Data
2018-02-21
Miejsce
Warszawa
Cena
Do 6.02.2018 - 690 PLN; od 7.02.2018 - 890 PLN PLN + VAT

Szkolenie na temat:

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRAKTYCE czyli jak prawidłowo opodatkować i oskładkować świadczenia

Podczas naszego szkolenia zostanie kompleksowo omówiona tematyka ZFŚS zarówno od strony konstrukcji, jak i w zakresie opodatkowania i oskładkowania świadczeń.

Uczestnicy dowiedzą się między innymi:

  • kiedy ZUS może naliczyć składki od świadczeń z ZFŚS i jak się przed tym zabezpieczyć,
  • czy świadczenia z ZFŚS podlegają zajęciom komorniczym,
  • na jakich warunkach korzystać ze zwolnień PIT
  • jak tworzyć regulamin ZFŚS
  • czy i jak różnicować świadczenia.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Działalność socjalna
1.1. Zaspokajanie potrzeb socjalnych jako jedna z zasad prawa pracy
1.2. Definicja działalności socjalnej
1.3. Środki przeznaczane na działalność socjalną

2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2.1.  Podmioty tworzące ZFŚS
•    Podmioty zatrudniające poniżej 20 osób
•    Podmioty zatrudniające od 20 do 50 osób
•    Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób
•    Podmioty sektora publicznego
2.2. Podmioty uprawnione
•    Odpis podstawowy
•    Zwiększenia funduszu
•    Zmiana pracodawcy
•    Przekazywanie środków
2.4. Obowiązki pracodawcy związane z ZFŚS
•    Sposób przeznaczania środków
•    Regulamin ZFŚS
•    Odpowiedzialność karna
2.5. Układy zbiorowe i regulaminy wynagradzania jako sposób na uniknięcie ZFŚS

3. Komisja socjalna
3.1. Uprawnienia
3.2. Skład i sposób wyboru członków

4. Podatek dochodowy
4.1. Koszty i przychody wypłacającego świadczenia
4.2. Przychody otrzymującego świadczenia
4.3. Zwolnienia podatkowe

5. Składki ZUS
5.1. Podstawa wymiaru składek
5.2. Katalog wyłączeń z podstawy wymiaru składek
5.3. Kiedy ZUS nalicza składki od świadczeń z ZFŚS

6. ZFŚS a zajęcia komornicze

7. Pytania i odpowiedzi, konsultacje, ćwiczenia praktyczne.

 

PROWADZĄCY:

Paweł Ziółkowski Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY