Data
2019-11-15
Miejsce
Warszawa
Cena
590 do 31.10.2019, 790 od 1.11.2019 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2019-10-31 cena wynosi 590 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z uwzględnieniem zmian od 4 maja 2019 r.

Cel szkolenia:

na szkoleniu zostanie kompleksowo omówiona tematyka ZFŚS zarówno od strony konstrukcji, jak i w zakresie opodatkowania i oskładkowania świadczeń.

Uczestnicy dowiedzą się między innymi:

– kiedy ZUS może naliczyć składki od świadczeń z ZFŚS i jak się przed tym zabezpieczyć,
– czy świadczenia z ZFŚS podlegają zajęciom komorniczym,
– na jakich warunkach korzystać ze zwolnień PIT,
– jak tworzyć regulamin ZFŚS,
– czy i jak różnicować świadczenia,
– jakie zmiany w związku z RODO weszły 4 maja br.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Działalność socjalna

1.1. Zaspokajanie potrzeb socjalnych jako jedna z zasad prawa pracy
1.2. Definicja działalności socjalnej
1.3. Środki przeznaczane na działalność socjalną

2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.1. Podmioty tworzące ZFŚS
• Podmioty zatrudniające poniżej 20 osób
• Podmioty zatrudniające od 20 do 50 osób
• Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób
• Podmioty sektora publicznego
2.2. Podmioty uprawnione
• Pracownicy
• Emeryci i renciści
• Członkowie rodzin
• Osoby pozostałe
2.3. Odpisy i zwiększenia
• Odpis podstawowy
• Zwiększenia funduszu
• Zmiana pracodawcy
• Przekazywanie środków
2.4. Obowiązki pracodawcy związane z ZFŚS
• Sposób przeznaczania środków
• Regulamin ZFŚS
• Odpowiedzialność karna
2.5. Układy zbiorowe i regulaminy wynagradzania jako sposób na uniknięcie ZFŚS

3. Komisja socjalna

3.1. Uprawnienia
3.2. Skład i sposób wyboru członków

4. Podatek dochodowy

4.1. Koszty i przychody wypłacającego świadczenia
4.2. Przychody otrzymującego świadczenia
4.3. Zwolnienia podatkowe

5. Składki ZUS

5.1. Podstawa wymiaru składek
5.2. Katalog wyłączeń z podstawy wymiaru składek
5.3. Kiedy ZUS nalicza składki od świadczeń z ZFŚS

6. ZFŚS a zajęcia komornicze

7. ZFŚS a RODO (zmiany od 4 maja 2019 r.)

7.1. Jak dokumentować sytuację socjalną
7.2. Upoważnienie do przetwarzania danych
7.3. Przechowywanie dokumentów o stanie zdrowia osób uprawnionych

8. Pytania i odpowiedzi, konsultacje, ćwiczenia praktyczne.

PROWADZĄCY:

PAWEŁ ZIÓŁKOWSKI Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY