Data
2018-06-18
Miejsce
Warszawa
Cena
Do 3.06.2018 - 690 PLN; od 4.06.2018 - 890 PLN PLN + VAT

Szkolenie na temat:

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W 2018 – praktyczne aspekty, najnowsze zmiany

Szkolenie ma na celu omówienie zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce, po zmianach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o cudzoziemcach. Podczas szkolenia zostanie omówiona m.in. procedura zatrudnienia na podstawie ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, zezwoleń na pracę/pobyt i pracę, pracę sezonową.

Czy wiesz, jak:

 • zatrudnić w oparciu o wpis do ewidencji oświadczeń w 2018 r. !
 • uzyskać zezwolenie na pracę/pobyt i pracę !
 • prawidłowo zatrudnić na podstawie zezwolenie na pracę sezonową !
 • uniknąć kary za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca wysokości nawet do 30 tyś zł !
 • nie dopuścić do przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3 !

Te i inne zagadnienia będą przedmiotem szkolenia prowadzonego przez specjalistę, praktyka w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. Tematyka szkolenie na bieżąco uwzględniało będzie problemy zgłaszane przez uczestników.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zalegalizowanie pobytu cudzoziemców w Polsce:
 • poruszanie się cudzoziemców w Polsce w ramach ruchu bezwizowego;
 • paszporty biometryczne;
 • wizy „pozytywne: oraz „negatywne” (bez możliwości pracy);
 • zezwolenia na pobyt w Polsce;
 • pozostałe dokumenty legalizujące pobyt w tzw. „procedurze”.
 1. Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce:
 • posiadanie określonych statusów w Polsce;
 • krótkie okresy pracy nie wymagające uzyskania zezwoleń na pracę w Polsce;
 • konkretne prace, których wykonywanie nie wymaga otrzymania zezwolenia na pracę w Polsce.
 1. Praca w oparciu o wpis do „ewidencji oświadczeń”:
 • na czym polega uproszczony tryb legalizacji pracy cudzoziemców;
 • kogo dotyczy i przez jaki okres;
 • organ/miejsce uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń;
 • dokumenty niezbędne do uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń;
 • odmowa zarejestrowania oświadczenia – odmowa obligatoryjna i fakultatywna;
 • termin wpisu do ewidencji oświadczeń/ odmowa uzyskania wpisu;
 • treść oświadczenia;
 • obowiązki podmiotu po uzyskaniu oświadczenia – agencje pracy tymczasowej oraz pozostałe podmioty;
 • praca zgodna z uzyskanym oświadczeniem;
 • przesłanki zmiany oświadczenia;
 • praca pomiędzy oświadczeniem a zezwoleniem na pracę.
 1. Zezwolenie na pracę cudzoziemców na terenie Polski:
 • co to jest zezwolenie na pracę;
 • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie;
 • organ wydający zezwolenie;
 • procedura uzyskania zezwolenia;
 • treść zezwolenia;
 • okres zezwolenia;
 • zmiana zezwolenia;
 • przedłużenie zezwolenia;
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
 • obowiązki cudzoziemca i przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.
 1. Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemców na terenie Polski:
 • co to jest zezwolenie na pobyt i pracę;
 • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie;
 • organ wydający zezwolenie;
 • procedura uzyskania zezwolenia;
 • treść zezwolenia;
 • okres zezwolenia;
 • zmiana zezwolenia;
 • przedłużenie zezwolenia;
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
 • obowiązki cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia.
 1. Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemców na terenie Polski:
 • co to jest zezwolenie na pracę sezonową;
 • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie;
 • organ wydający zezwolenie;
 • procedura uzyskania zezwolenia;
 • treść zezwolenia;
 • okres zezwolenia;
 • zmiana zezwolenia;
 • przedłużenie zezwolenia;
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
 • obowiązki cudzoziemca i przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.
 1. Nowe zezwolenie na pobyt i pracę sezonową cudzoziemców na terenie Polski:
 • co to jest zezwolenie na pobyt i pracę sezonową;
 • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie;
 • organ wydający zezwolenie;
 • procedura uzyskania zezwolenia;
 • treść zezwolenia;
 • okres zezwolenia;
 • zmiana zezwolenia;
 • przedłużenie zezwolenia;
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
 • obowiązki cudzoziemca i przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.
 1. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca:
 • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców na podstawie ustawy
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – mandaty karne, postępowanie przed sądem;
 • sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wykroczenia, przestępstwa;
 • inne konsekwencje związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca – wydalenie cudzoziemca z Polski, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę.

PROWADZĄCY:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadził dziesiątki szkoleń dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów oraz innych organów i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sadu Okręgowego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY